Přístup k nástroji pro nastavení systému BIOS v systému Windows 10 ?

Pro přístup do systému BIOS v počítači se systémem Windows musíte stisknout klávesu BIOS definovanou výrobcem, což může být klávesa F10, F2, F12, F1 nebo DEL. Pokud se počítač po spuštění autotestu spustí příliš rychle, můžete k systému BIOS přistupovat také prostřednictvím pokročilého nastavení obnovení v nabídce Start systému Windows 10.

Jak otevřít nástroj pro nastavení systému BIOS v systému Windows 10 ?

Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Řešit problémy. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti“.
 • Vyberte „Nastavení firmwaru UEFI. ‚

  11 нв. 2019 .

  Jak přistupovat k nástroji BIOS Setup Utility ?

  Přístup k nástroji BIOS Setup Utility získáte stisknutím řady kláves během spouštění počítače.

 • Vypněte počítač a počkejte pět sekund.
 • Zapněte počítač a ihned poté opakovaně stiskněte klávesu Escape, dokud se neotevře spouštěcí nabídka.
 • Stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj BIOS Setup Utility.

  Stačí podržet klávesu Shift na klávesnici a restartovat počítač. Otevřete nabídku Start a kliknutím na tlačítko „Napájení“ otevřete možnosti napájení. Nyní podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na možnost „Restartovat“. Systém Windows se po krátké prodlevě automaticky spustí v rozšířených možnostech spouštění.

  Přístup k nástroji pro nastavení systému BIOS nebo k nabídce Start systému Windows 10 Lenovo ?

  Vstup do systému BIOS ze systému Windows 10

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na Obnovení a poté na Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Možnosti. ..
 • Zaměřte se na pokročilé možnosti.
 • Klikněte na položku Nastavení firmwaru UEFI.
 • Vyberte možnost Restartovat.
 • Nyní je otevřeno rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

  Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  klávesa Shift při zastavení atd. dobře klávesa Shift a restart jen načíst boot menu, tj. po BIOSu při startu systému. Vyhledejte u výrobce svou značku a model a zjistěte, zda je k tomu k dispozici klíč. Nechápu, jak vám může systém Windows zabránit v zadání systému BIOS.

  Jak přistupovat k nastavení systému BIOS ?

  Pro přístup do systému BIOS v počítači se systémem Windows je třeba stisknout klávesu BIOS nastavenou výrobcem, což může být klávesa F10, F2, F12, F1 nebo DEL. Pokud se počítač po spuštění autotestu spustí příliš rychle, můžete k systému BIOS přistupovat také prostřednictvím pokročilého nastavení obnovení v nabídce Start systému Windows 10.

  Stisknutím klávesy F10 ukončete nástroj BIOS Setup Utility. V dialogovém okně pro potvrzení konfigurace uložte změny stisknutím klávesy ENTER a ukončete konfiguraci.

  Jak upravit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Stisknutím klávesy F10 uložíte a ukončíte. Nyní budete moci spustit systém z vybraného zařízení.
  ..
  OEM PC – funkční klávesy nabídky Start.

  Počítačový model

  Klíče systému BIOS

  Dell Latitude

  F2 (po spuštění systému)

  Dell Optiplex

  F2 nebo DELETE

  Dell Precision™

  F2

  eMachine™

  F12 nebo DELETE

  Jak získat přístup k rozšířeným možnostem spouštění v systému Windows 10 ?

 • Na ploše systému Windows otevřete nabídku Start a klikněte na položku Nastavení (ikona ozubeného kola)
 • Vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 • V levé nabídce vyberte možnost Vyhledávání.
 • V části Rozšířené spouštění klikněte na tlačítko Restartovat nyní v pravé části obrazovky.
 • Počítač se restartuje a spustí se nabídka možností.
 • Klikněte na Odstranit potíže.

  Jak ručně přidat možnosti spouštění systému UEFI ?

  Na obrazovce Systémové nástroje vyberte možnost Konfigurace systému > Konfigurace BIOSu/Platformy (RBSU) > Možnosti spouštění > Pokročilá údržba spouštění UEFI > Přidat možnost spouštění a stiskněte klávesu Enter.

  UEFI je zkratka pro Unified Extensible Firmware Interface (jednotné rozšiřitelné rozhraní firmwaru). … UEFI podporuje diskrétní ovladače, zatímco BIOS podporuje jednotky uložené v paměti ROM, takže aktualizace firmwaru BIOSu je trochu obtížná. UEFI poskytuje zabezpečení, například „secure boot“, které zabraňuje spuštění počítače z neautorizovaných/nepodepsaných aplikací.Podobné položky

  • Jak nainstalovat operační systém do notebooku Toshiba ?
  • Jaké jsou role a povinnosti správního zástupce??
  • Kde jsou v systému Android uloženy vyzváněcí tóny ?

  Kdo vytváří systém BIOS nebo UEFI pro váš počítač ?

  Společnost Intel vyvinula původní specifikaci EFI (Extensible Firmware Interface). Některé postupy a datové formáty EFI jsou shodné s postupy a formáty systému Microsoft Windows. V roce 2005 UEFI vyřadilo EFI 1.10 (finální verze EFI). Jednotné fórum EFI je průmyslový orgán, který spravuje specifikaci UEFI v rámci.

  Co je nástroj pro nastavení systému BIOS ?

  Nástroj BIOS Setup poskytuje informace o systému a lze jej použít ke konfiguraci nastavení systému BIOS serveru. V paměti flash systému BIOS je uložen konfigurační nástroj. Nakonfigurovaná data jsou opatřena kontextovou nápovědou a jsou uložena v paměti CMOS RAM systému napájené z baterie.

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Odstraňování problémů. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti.
 • Vyberte „Nastavení firmwaru UEFI. ‚

  11 нв. 2019 .

  Jak přistupovat k nástroji BIOS Setup Utility ?

  Přístup k nástroji BIOS Setup Utility získáte stisknutím řady kláves během spouštění počítače.

 • Vypněte počítač a počkejte pět sekund.
 • Zapněte počítač a ihned poté opakovaně stiskněte klávesu Escape, dokud se neotevře spouštěcí nabídka.
 • Stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj BIOS Setup Utility.

  Stačí podržet klávesu Shift na klávesnici a restartovat počítač. Otevřete nabídku Start a kliknutím na tlačítko „Napájení“ otevřete možnosti napájení. Nyní podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na možnost „Restartovat“. Systém Windows se po krátké prodlevě automaticky spustí v rozšířených možnostech spouštění.

  Přístup k nástroji pro nastavení systému BIOS nebo k nabídce Start systému Windows 10 Lenovo ?

  Vstup do systému BIOS ze systému Windows 10

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na možnost Obnovení a poté na možnost Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Options. ..
 • Zaměřte se na pokročilé možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.
 • Vyberte možnost Restartovat.
 • Nyní je otevřeno rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

  Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  klávesa Shift při zastavení atd. dobře klávesa Shift a restart jednoduše načíst boot menu, tj. po BIOSu při spuštění systému. Vyhledejte u výrobce svou značku a model a zjistěte, zda je k tomu k dispozici klíč. Nechápu, jak vám může systém Windows zabránit v zadání systému BIOS.

  Jak přistupovat k nastavení systému BIOS ?

  Pro přístup do systému BIOS v počítači se systémem Windows musíte stisknout klávesu BIOS definovanou výrobcem, což může být klávesa F10, F2, F12, F1 nebo DEL. Pokud se počítač po spuštění autotestu spouští příliš rychle, můžete k systému BIOS přistupovat také prostřednictvím pokročilého nastavení obnovení v nabídce Start systému Windows 10.

  Stisknutím klávesy F10 ukončete nástroj BIOS Setup Utility. V dialogovém okně pro potvrzení konfigurace uložte změny stisknutím klávesy ENTER a ukončete konfiguraci.

  Jak upravit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Stisknutím klávesy „F10“ uložíte a ukončíte. Nyní budete moci spustit systém z vybraného zařízení.
  ..
  OEM PC – funkční klávesy nabídky Start.

  Počítačový model

  Klíče systému BIOS

  Dell Latitude

  F2 (po spuštění)

  Dell Optiplex

  F2 nebo DELETE

  Dell Precision™

  F2

  eMachine™

  F12 nebo DELETE

  Přístup k rozšířeným možnostem spouštění v systému Windows 10 ?

 • Na ploše systému Windows otevřete nabídku Start a klikněte na položku Nastavení (ikona ozubeného kola)
 • Vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 • V levé nabídce vyberte možnost Obnovení.
 • V části Rozšířené spouštění klikněte na tlačítko Restartovat nyní v pravé části obrazovky.
 • Počítač se restartuje a spustí se nabídka možností.
 • Klikněte na Odstranit potíže.

  Jak ručně přidat možnosti spouštění systému UEFI ?

  Na obrazovce Systémové nástroje vyberte možnost Konfigurace systému > Konfigurace BIOSu/Platformy (RBSU) > Možnosti spouštění > Pokročilá údržba spouštění UEFI > Přidat možnost spouštění a stiskněte klávesu Enter.

  UEFI je zkratka pro Unified Extensible Firmware Interface (jednotné rozšiřitelné rozhraní firmwaru). … UEFI podporuje diskrétní ovladače, zatímco BIOS podporuje jednotky uložené v paměti ROM, takže aktualizace firmwaru BIOSu je trochu obtížná. UEFI nabízí zabezpečení, například „secure boot“, které zabraňuje spuštění počítače z neautorizovaných/nepodepsaných aplikací.Podobné články

  • Jak nainstalovat operační systém do notebooku Toshiba ?
  • Jaké jsou role a povinnosti správního úředníka??
  • Kde jsou v systému Android uloženy vyzváněcí tóny ?

  Kdo vytváří systém BIOS nebo UEFI pro váš počítač ?

  Společnost Intel vyvinula původní specifikaci EFI (Extensible Firmware Interface). Některé postupy a datové formáty EFI jsou shodné s postupy a formáty systému Microsoft Windows. V roce 2005 UEFI vyřadilo EFI 1.10 (konečná verze EFI). Unified EFI Forum je průmyslový orgán, který spravuje specifikaci UEFI v celém odvětví.

  Co je nástroj pro nastavení systému BIOS ?

  Nástroj pro nastavení systému BIOS poskytuje informace o systému a lze jej použít ke konfiguraci nastavení systému BIOS serveru. V paměti flash systému BIOS je uložen konfigurační nástroj. Nakonfigurovaná data jsou opatřena kontextovou nápovědou a jsou uložena v paměti CMOS RAM systému napájené z baterie.