Přístup k hlasové poště v systému Android ?

Nejběžnějším způsobem, jak zkontrolovat hlasovou schránku v zařízení se systémem Android, je zavolat do schránky.

Zavolejte na své číslo z telefonu nebo použijte rychlou volbu pro přístup do hlasové schránky:

 • Spuštění aplikace Telefon.
 • V dolní části stiskněte ikonu číselníku.
 • Dotkněte se a podržte 1.
 • Pokud budete vyzváni, zadejte heslo hlasové schránky.

Jak zkontrolovat hlasovou poštu v telefonu se systémem Android ?

Můžete zavolat do hlasové schránky a zkontrolovat zprávy.

 • Otevřete v zařízení aplikaci telefonu.
 • V dolní části klepněte na možnost Klávesnice .
 • Dotkněte se a podržte 1.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ?

  Jak zkontrolovat hlasovou poštu

  • Stiskněte tlačítko hlasové schránky na telefonu nebo stiskněte a podržte číslo 1. Uslyšíte svůj pozdrav. Pokud voláte z USA, můžete být přesměrováni na uvítací zprávu Common Access, která vás vyzve k zadání vlastního čísla (MSISDN).
  • Zadejte heslo.
  • Pro kontrolu zpráv postupujte podle automatické nabídky.

  Přístup k hlasové poště v tomto telefonu ?

  Kontrola hlasové schránky z jiného telefonu :

 • Volání na 10místné bezdrátové číslo.
 • Když uslyšíte uvítání, stisknutím tlačítka * ho přerušíte.
 • Pokud se dostanete k hlavnímu uvítání hlasové schránky, zadejte své desetimístné bezdrátové telefonní číslo a poté přerušte uvítání stisknutím klávesy *.

  Jak poslouchat hlasovou poštu na telefonu Samsung Galaxy s8 ?

  Přístup k hlasové poště – Samsung Galaxy S8

  • Zvolte telefon.
  • Vyberte klávesnici.
  • Stiskněte a podržte číslo 1.
  • Pokud není hlasová schránka nakonfigurována, vyberte možnost PŘIDAT ČÍSLO.
  • Vyberte číslo hlasové schránky.
  • Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte OK. Opakováním kroků 2 až 4 zkontrolujte hlasovou schránku.

  Jak opravit hlasovou schránku v systému Android ?

  Ne

 • Restartování systému Android. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na systému Android, dokud se nezobrazí nabídka, a klepnutím na možnost Restartovat vyzvěte systém Android k restartování.
 • Zkuste vymazat oznámení systému Android.
 • Otevření schránky hlasové pošty v systému Android.
 • Poslouchání neotevřených hlasových zpráv.
 • Odstranění hlasových zpráv po poslechu.

  Přístup k základní vizuální hlasové poště – Samsung

  • Zkontrolujte, zda je aktivována vizuální hlasová schránka.
  • V seznamu aplikací klepněte na ikonu Hlasová schránka .
  • Stiskněte tlačítko Pokračovat.
  • Chcete-li pokračovat, přečtěte si podmínky služby Visual Voicemail a stiskněte tlačítko Přijmout.
  • Stiskněte tlačítko Pokračovat.
  • Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko Další.
  • Zadejte heslo do hlasové schránky a potvrďte ho opakovaným zadáním, poté stiskněte tlačítko Další.

  Jak volat do hlasové schránky v systému Android ?

  Kontrola z telefonu (pokud není k dispozici datové připojení nebo připojení Wi-Fi)

 • Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Telefon (vlevo dole). Pokud není k dispozici, přejděte do Aplikace > Telefon .
 • Na kartě číselníku dlouze stiskněte 1 (jedna). Pokud se zobrazí možnost Zvolit hlasovou poštu, vyberte možnost Hlasová pošta.
 • Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo hlasové schránky a stiskněte klávesu #.

  Mohu poslouchat zanechané hlasové zprávy?

  Odpověď: A: Pokud máte na mysli použití samotného telefonu a zanechání hlasové zprávy pro vašeho přítele, ne, nemůžete ji načíst. Pokud se jednalo o zvukovou zprávu, kterou jste odeslali jako text, měla by být zpráva stále dostupná v aplikaci pro zasílání zpráv, pokud jste ji neodstranili.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ve firemním telefonu ?

  Přístup k hlasové poště

  • Vytočte své pracovní telefonní číslo nebo stiskněte *99 na své vnitřní lince.
  • Po spuštění osobního uvítání stiskněte #.
  • Po výzvě zadejte heslo.
  • Stisknutím tlačítka 1 zkontrolujete nové zprávy. Při poslechu nových zpráv máte k dispozici následující možnosti: Stisknutím tlačítka 4 přehrajete zprávu.

  Proč nemám přístup do hlasové schránky ?

  Pokud nemůžete nastavit vizuální hlasovou poštu, obraťte se na svého operátora a ujistěte se, že váš tarif tuto funkci podporuje. Zavolejte na iPhone z jiného telefonu a zkuste si nechat hlasovou zprávu. Přejděte na klávesnici a stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo stiskněte tlačítko Volat do hlasové schránky. Vytočí hlasovou schránku.Podobné položky

  • Může iPhone odeslat SMS na telefon se systémem Android? ?
  • Otázka: Jak tisknout ze systému Android na bezdrátové tiskárně? ?
  • Jak aktualizovat klávesnici Emoji v systému Android ?

  Jak povolit upozornění na hlasovou poštu v systému Android ?

  Zapnutí/vypnutí oznámení – Základní vizuální hlasová schránka – Volání podle

 • Na domovské obrazovce ťukněte na položku Telefon .
 • Klepněte na ikonu Menu (vpravo nahoře).
 • Klepněte na možnost Nastavení.
 • Stiskněte tlačítko Hlasová schránka.
 • Klepněte na Oznámení.
 • Stiskněte tlačítko Advanced.
 • Výběr různých možností oznámení, které chcete zapnout nebo vypnout (např. vibrace, upozornění atd.).).
 • Ťuknutím na položku Zvuk změníte zvuk oznámení.

  Jaké je číslo mé hlasové schránky ?

  Systém hlasové schránky vás požádá o zadání desetimístného telefonního čísla schránky, do které chcete přistupovat, a poté postupujte podle systémových pokynů.

  Kde je hlasová schránka na Galaxy s8 ?

  Poznámka: Chcete-li získat přístup k vizuální hlasové poště, musíte již mít nastavenou hlasovou poštu. Hlasovou poštu můžete zkontrolovat také tak, že na domovské obrazovce vyberete ikonu Telefon > stisknete a podržíte tlačítko 1 > na výzvu zadáte heslo do hlasové schránky > podle pokynů si poslechnete zprávy.

  Kde je hlasová schránka na Samsung s8 ?

  Pokud není k dispozici, ťukněte na položku a přejeďte nahoru nebo dolů. Stiskněte klávesnici, dlouze stiskněte číslo 1. Případně zadejte *86 (*VM) a stiskněte ikonu Odeslat . Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo hlasové schránky a stiskněte klávesu #.

  Jaké je číslo hlasové schránky na Samsung s8 ?

  Klepněte na položku Nastavení hlasové schránky. Stiskněte číslo hlasové schránky. +611411000321. +611411000321. Zadejte +611411000321 a stiskněte OK.

  Jak načíst hlasovou schránku ?

  Vyhledání hlasové schránky

  • Volání do hlasové schránky: Stiskněte *86 (*VM) a poté klávesu Odeslat. Chcete-li použít rychlou volbu hlasové pošty, stiskněte a podržte číslo 1. Pokud voláte z jiného čísla, vytočte desetimístné číslo mobilního telefonu a stisknutím # přerušte uvítání.
  • Při zadávání hesla a načítání zpráv postupujte podle pokynů.

  Jaká je nejlepší aplikace hlasové pošty pro Android ?

  Proto vám přinášíme přehled nejlepších aplikací pro vizuální hlasovou poštu pro systém Android.

 • HulloMail. HulloMail je jednoduchá aplikace pro hlasovou poštu bez zbytečností.
 • InstaVoice.
 • Hlas Google.
 • YouMail.
 • Vizuální hlasová pošta Plus.
 • 5 komentářů Napište komentář.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ?

  Kontrola hlasové schránky :

  • V telefonu zadejte *VM (*86).
  • Stiskněte tlačítko Volat.
  • Při zadávání hesla a načítání zpráv postupujte podle pokynů. Poznámka: Pokud uslyšíte vlastní uvítání nebo systémové uvítání, stisknutím tlačítka # uvítání pozastavte a postupujte podle pokynů pro zadání hesla a načtení zpráv.

  Jak získat vizuální hlasovou schránku v zařízení Galaxy s8 ?

 • Na domovské obrazovce zobrazíte všechny aplikace přejetím prstem nahoru.
 • Přejděte dolů a ťukněte na položku Hlasová schránka.
 • Na obrazovkách Vítejte ve vizuální hlasové poště přejeďte doleva a klepněte na KONEC.
 • Stiskněte tlačítko CUSTOMIZE.
 • Přístroj automaticky vytočí číslo hlasové schránky.
 • Vaše hlasová schránka je nyní nastavena.
 • Stisknutím tlačítka Play spustíte přehrávání.

  Jak nastavit hlasovou poštu v zařízení Samsung ?

  Krok 1 z 6

  • Na domovské obrazovce klepněte na položku Telefon.
  • Stiskněte ikonu vizuální hlasové schránky. Poznámka: Hlasovou poštu můžete nastavit také stisknutím a podržením tlačítka s číslem 1.
  • Stiskněte tlačítko START.
  • Stiskněte tlačítko OK.
  • Vizuální hlasová schránka je nyní připravena k použití.
  • Tipy pro správu hlasové schránky naleznete v tutoriálu Access Voicemail.

  Existuje aplikace hlasové schránky pro systém Android? ?

  Hlasová schránka pro Android – Android. Operační systém Android obsahuje nativní vizuální hlasovou poštu, která umožňuje zobrazit hlasovou poštu jako text. Pokud máte starší telefon se systémem Android nebo váš poskytovatel služeb nenabízí vizuální hlasovou poštu, můžete si stáhnout aplikaci třetí strany.

  Jak funguje hlasová pošta ?

  Každá přípojka v telefonním systému je obvykle spojena s hlasovou schránkou. To znamená, že když je číslo voláno a linka není zvednuta nebo je obsazena, volající uslyší zprávu, kterou předtím nahrál uživatel. Systémy hlasové pošty také poskytují uživatelům oznámení o nových hlasových zprávách.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ostatních lidí??

  Kontrola hlasové pošty z jiného telefonu :

 • Volání na 10místné bezdrátové číslo.
 • Když uslyšíte uvítání, stisknutím tlačítka * ho pozastavíte.
 • Pokud se dostanete k hlavnímu uvítání hlasové schránky, zadejte své desetimístné bezdrátové telefonní číslo a poté přerušte uvítání stisknutím klávesy *.

  Když je napsáno, že váš hovor byl přepojen, znamená to, že váš hovor ignorovali? ?

  To znamená, že osoba, které voláte, se vědomě rozhodne váš hovor nepřijmout z důvodu své indispozice, pohodlnosti, bezpečnosti nebo osobní nelibosti. Nebo to může znamenat, že telefon dané osoby je vypnutý a váš hovor byl přesměrován do hlasové schránky daného čísla, kde můžete zanechat vzkaz.

  Nastavení hlasové schránky v telefonu se systémem Android ?

  1. Hlasová schránka operátora

  • Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení se systémem Android.
  • Stiskněte tlačítko Nastavení hovorů a vyberte možnost Hlasová schránka.
  • Klepněte na službu Hlasová schránka a vyberte možnost Můj operátor nebo Můj operátor.
  • Stiskněte tlačítko Nastavení, vyberte položku Číslo hlasové schránky a zadejte číslo hlasové schránky.
  • Stiskněte tlačítko OK ve vyskakovacím okně upraveného čísla hlasové schránky.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku na pevném telefonu ?

 • Vytočte své osobní telefonní číslo, počkejte, až se zvedne hlasová schránka, a během uvítání stiskněte 7. nebo. Vytočte místní přístupové číslo, stiskněte # a zadejte své desetimístné telefonní číslo.
 • Zadejte kód PIN, za kterým následuje znak #.
 • Vyberte si z možností nabídky a postupujte podle následujících kroků.

  Mohu zkontrolovat hlasovou schránku online ?

  Umožňuje kontrolovat zprávy a spravovat účet z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Hlasovou poštu můžete zkontrolovat online po přihlášení na webové stránky YouMail. Otevřete složku Doručená pošta a klikněte na zprávu, kterou chcete poslouchat. Na webových stránkách máte o několik možností více než v aplikaci.

  Jaké je číslo hlasové schránky společnosti Samsung ?

  Hlasová schránka 901. Hlasová schránka 901 je váš záznamník. Odpovídá na zmeškané hovory a upozorňuje na nové zprávy. Je k dispozici všem zákazníkům O2 na čísle 901 a je připravena k použití na všech nových telefonech O2.

  Jak změnit číslo hlasové schránky v telefonu Samsung s8 ?

  • Najděte „Číslo hlasové schránky“ Stiskněte tlačítko Telefon. Stiskněte ikonu nabídky. Stiskněte tlačítko Nastavení. Stiskněte tlačítko Nastavení hlasové schránky. Stiskněte číslo hlasové schránky.
  • Uložení čísla hlasové schránky. Zadejte +61414121121 a stiskněte OK. +61414121121.
  • Návrat na domovskou obrazovku. Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

  Jak zkontrolovat hlasovou poštu v zařízení Samsung Galaxy s9 ?

  Přístup k hlasové poště – Samsung Galaxy S9

 • Zvolte telefon.
 • Vyberte klávesnici.
 • Stiskněte a podržte číslo 1.
 • Pokud není hlasová schránka nastavena, vyberte možnost PŘIDAT ČÍSLO.
 • Vyberte číslo hlasové schránky.
 • Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte OK. Opakováním kroků 2 až 4 zkontrolujte hlasovou schránku.

  Fotografie v článku „Wikipedia“ https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_hacking

  Nejběžnějším způsobem, jak zkontrolovat hlasovou schránku v zařízení se systémem Android, je zavolat do schránky.

  Zavolejte na své číslo z telefonu nebo použijte rychlou volbu pro přístup do hlasové schránky:

  • Spuštění aplikace Telefon.
  • V dolní části stiskněte ikonu číselníku.
  • Dotkněte se a podržte 1.
  • Pokud budete vyzváni, zadejte heslo hlasové schránky.

  Jak zkontrolovat hlasovou poštu v telefonu se systémem Android ?

  Můžete zavolat do hlasové schránky a zkontrolovat zprávy.

 • Otevřete v zařízení aplikaci Telefon.
 • V dolní části stiskněte tlačítko Klávesnice .
 • Dotkněte se a podržte 1.

  Jak zkontroluji hlasovou schránku ?

  Jak zkontrolovat hlasovou poštu

  • Stiskněte tlačítko hlasové schránky na telefonu nebo stiskněte a podržte číslo 1. Uslyšíte uvítací zprávu. Pokud voláte z USA, můžete být přesměrováni na uvítací zprávu Common Access, která vás vyzve k zadání vlastního čísla (MSISDN).
  • Zadejte heslo.
  • Zprávy zobrazíte podle automatické nabídky.

  Přístup k hlasové poště v tomto telefonu ?

  Kontrola hlasových zpráv z jiného telefonu :

 • Volání na 10místné bezdrátové číslo.
 • Když uslyšíte uvítání, stisknutím tlačítka * ho přerušíte.
 • Pokud se dostanete k hlavnímu uvítání hlasové schránky, zadejte své desetimístné bezdrátové telefonní číslo a poté přerušte uvítání stisknutím klávesy *.

  Jak mohu poslouchat hlasovou poštu na telefonu Samsung Galaxy s8? ?

  Přístup k hlasové poště – Samsung Galaxy S8

  • Zvolte telefon.
  • Vyberte klávesnici.
  • Stiskněte a podržte číslo 1.
  • Pokud není hlasová schránka nastavena, vyberte možnost PŘIDAT ČÍSLO.
  • Vyberte číslo hlasové schránky.
  • Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte OK. Opakováním kroků 2 až 4 zkontrolujte hlasovou schránku.

  Jak opravit hlasovou schránku v systému Android ?

  Ne

 • Restartování systému Android. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na systému Android, dokud se nezobrazí nabídka, a klepnutím na možnost Restartovat vyzvěte systém Android k restartování.
 • Zkuste vymazat oznámení ze systému Android.
 • Otevření schránky hlasové pošty v systému Android.
 • Poslouchání neotevřených hlasových zpráv.
 • Odstranění hlasových zpráv po poslechu.

  Přístup k základní vizuální hlasové poště – Samsung

  • Zkontrolujte, zda je aktivována vizuální hlasová schránka.
  • V seznamu aplikací klepněte na ikonu Hlasová schránka .
  • Stiskněte tlačítko Pokračovat.
  • Chcete-li pokračovat, přečtěte si podmínky vizuální hlasové pošty a stiskněte tlačítko Přijmout.
  • Klepněte na možnost Pokračovat.
  • Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko Další.
  • Zadejte heslo do hlasové schránky a potvrďte ho opakovaným zadáním, poté stiskněte tlačítko Další.

  Jak volat do hlasové schránky v systému Android ?

  Kontrola z telefonu (pokud není k dispozici datové připojení nebo připojení Wi-Fi)

 • Na domovské obrazovce klepněte na položku Telefon (vlevo dole). Pokud není k dispozici, přejděte do nabídky Aplikace > Telefon .
 • Na kartě Číselník dlouze stiskněte 1 (jedna). Pokud se zobrazí možnost Zvolit hlasovou poštu, vyberte možnost Hlasová pošta.
 • Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo hlasové schránky a stiskněte klávesu #.

  Mohu poslouchat hlasové zprávy zanechané v počítači??

  Odpověď: A: Pokud máte na mysli použití samotného telefonu a zanechání hlasové schránky příteli, ne, nemůžete ji získat zpět. Pokud se jednalo o zvukovou zprávu, kterou jste odeslali jako text, měla by být zpráva stále dostupná v aplikaci pro zasílání zpráv, pokud jste ji neodstranili.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ve firemním telefonu ?

  Přístup do hlasové schránky

  • Vytočte své pracovní telefonní číslo nebo stiskněte *99 na své vnitřní lince.
  • Po spuštění osobního uvítání stiskněte #.
  • Po výzvě zadejte heslo.
  • Stisknutím tlačítka 1 zkontrolujete nové zprávy. Při poslechu nových zpráv máte k dispozici následující možnosti: Stisknutím tlačítka 4 přehrajete zprávu.

  Proč nemám přístup do hlasové schránky ?

  Pokud nemůžete nastavit funkci Visual Voicemail, obraťte se na svého poskytovatele služeb a ujistěte se, že váš tarif tuto funkci podporuje. Zavolejte na iPhone z jiného telefonu a zkuste si nechat hlasovou zprávu. Přejděte na klávesnici a stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo stiskněte tlačítko Volat do hlasové schránky. Vytočí hlasovou schránku.Podobné položky

  • Může iPhone odeslat SMS na telefon se systémem Android? ?
  • Otázka: Jak tisknout ze systému Android na bezdrátové tiskárně? ?
  • Jak aktualizovat klávesnici Emoji v systému Android ?

  Jak povolit upozornění na hlasovou poštu v systému Android ?

  Zapnutí/vypnutí oznámení – Základní vizuální hlasová schránka – Volání podle

 • Na domovské obrazovce ťukněte na položku Telefon .
 • Stiskněte ikonu Menu (vpravo nahoře).
 • Stiskněte tlačítko Nastavení.
 • Stiskněte tlačítko Hlasová schránka.
 • Klepněte na Oznámení.
 • Stiskněte tlačítko Advanced.
 • Vyberte různé možnosti oznámení, které chcete povolit nebo zakázat (např. vibrace, upozornění atd.).).
 • Stisknutím tlačítka Zvuk změníte zvuk oznámení.

  Jaké je číslo mé hlasové schránky ?

  Systém hlasové schránky vás požádá o zadání desetimístného telefonního čísla schránky, do které chcete přistupovat, a poté postupujte podle systémových pokynů.

  Kde je hlasová schránka na Galaxy s8 ?

  Poznámka: Chcete-li získat přístup k vizuální hlasové poště, musíte již mít nastavenou hlasovou poštu. Hlasovou poštu můžete zkontrolovat také tak, že na domovské obrazovce vyberete ikonu Telefon > stisknete a podržíte tlačítko 1 > na výzvu zadáte heslo do hlasové schránky > podle pokynů si poslechnete zprávy.

  Kde je hlasová schránka na Samsung s8 ?

  Pokud není k dispozici, ťukněte na položku a přejeďte nahoru nebo dolů. Ťukněte na položku Klávesnice, dlouze stiskněte číslo 1. Případně zadejte *86 (*VM) a stiskněte ikonu Odeslat . Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo hlasové schránky a stiskněte klávesu #.

  Jaké je číslo hlasové schránky na Samsung s8 ?

  Klepněte na položku Nastavení hlasové schránky. Stiskněte číslo hlasové schránky. +611411000321. +611411000321. Zadejte +611411000321 a stiskněte OK.

  Jak načíst hlasovou schránku ?

  Vyhledávání zpráv hlasové pošty

  • Volání do hlasové schránky: Stiskněte *86 (*VM) a poté klávesu Odeslat. Chcete-li použít rychlou volbu hlasové pošty, stiskněte a podržte tlačítko 1. Pokud voláte z jiného čísla, vytočte desetimístné číslo mobilního telefonu a stisknutím # přerušte uvítání.
  • Při zadávání hesla a načítání zpráv postupujte podle pokynů.

  Která je nejlepší aplikace hlasové pošty pro Android ?

  Proto vám přinášíme přehled nejlepších aplikací pro vizuální hlasovou poštu pro systém Android.

 • HulloMail. HulloMail je jednoduchá aplikace pro hlasovou poštu bez zbytečností.
 • InstaVoice.
 • Hlas Google.
 • YouMail.
 • Vizuální hlasová pošta Plus.
 • 5 komentářů Napište komentář.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ?

  Kontrola hlasové schránky :

  • V telefonu zadejte *VM (*86).
  • Stiskněte tlačítko Volat.
  • Při zadávání hesla a načítání zpráv postupujte podle pokynů. Poznámka: Pokud uslyšíte vlastní uvítání nebo uvítání systému, stisknutím tlačítka # uvítání pozastavte a postupujte podle pokynů pro zadání hesla a načtení zpráv.

  Jak získat vizuální hlasovou schránku v zařízení Galaxy s8 ?

 • Na domovské obrazovce zobrazíte všechny aplikace přejetím prstem nahoru.
 • Přejděte dolů a stiskněte tlačítko Hlasová schránka.
 • Na obrazovkách Vítejte ve vizuální hlasové poště přejeďte doleva a stiskněte tlačítko DOKONČIT.
 • Stiskněte tlačítko CUSTOMIZE.
 • Zařízení automaticky vytočí číslo hlasové schránky.
 • Vaše hlasová schránka je nyní nastavena.
 • Stisknutím tlačítka Play spustíte přehrávání.

  Jak nastavit hlasovou poštu v zařízení Samsung ?

  Krok 1 z 6

  • Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Telefon.
  • Stiskněte ikonu vizuální hlasové schránky. Poznámka: Hlasovou poštu můžete nastavit také stisknutím a podržením tlačítka s číslem 1.
  • Stiskněte tlačítko START.
  • Stiskněte tlačítko OK.
  • Vizuální hlasová schránka je nyní připravena k použití.
  • Tipy pro správu hlasové schránky naleznete v tutoriálu Access Voicemail.

  Existuje aplikace hlasové schránky pro systém Android? ?

  Hlasová schránka pro Android – Android. Operační systém Android obsahuje nativní vizuální hlasovou poštu, která umožňuje zobrazit hlasovou poštu jako text. Pokud máte starší telefon se systémem Android nebo váš poskytovatel služeb nenabízí vizuální hlasovou poštu, můžete si stáhnout aplikaci třetí strany.

  Jak funguje hlasová pošta ?

  Každá přípojka v telefonním systému je obvykle spojena s hlasovou schránkou. Když je tedy číslo voláno a linka není zvednuta nebo je obsazena, volající uslyší zprávu nahranou uživatelem. Systémy hlasové pošty také poskytují uživatelům oznámení o nových hlasových zprávách.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku ostatních lidí??

  Kontrola zpráv hlasové schránky z jiného telefonu :

 • Volání na 10místné bezdrátové číslo.
 • Když uslyšíte uvítání, stisknutím tlačítka * ho přerušíte.
 • Pokud se dostanete do hlavní hlasové schránky, zadejte své desetimístné bezdrátové telefonní číslo a poté přerušte uvítání stisknutím tlačítka *.

  Když se zobrazí hlášení, že váš hovor byl přepojen, znamená to, že váš hovor ignorovali? ?

  To znamená, že osoba, které voláte, se vědomě rozhodne váš hovor nepřijmout z důvodu své indispozice, pohodlnosti, bezpečnosti nebo osobní nelibosti. Nebo to může znamenat, že telefon dané osoby je vypnutý a váš hovor byl přesměrován do hlasové schránky daného čísla, kde můžete zanechat vzkaz.

  Nastavení hlasové schránky v telefonu se systémem Android ?

  1. Hlasová schránka operátora

  • Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení se systémem Android.
  • Stiskněte tlačítko Nastavení hovorů a vyberte možnost Hlasová schránka.
  • Stiskněte službu Hlasová schránka a vyberte možnost Můj operátor nebo Můj operátor.
  • Stiskněte tlačítko Nastavení, vyberte položku Číslo hlasové schránky a zadejte číslo hlasové schránky.
  • Stiskněte tlačítko OK ve vyskakovacím okně upraveného čísla hlasové schránky.

  Jak zkontrolovat hlasovou schránku na pevném telefonu ?

 • Vytočte své osobní telefonní číslo, počkejte, až se zvedne hlasová schránka, a během uvítání stiskněte 7. nebo. Vytočte místní přístupové číslo, stiskněte # a zadejte své desetimístné telefonní číslo.
 • Zadejte kód PIN, za kterým následuje znak #.
 • Vyberte si z možností nabídky a postupujte podle následujících kroků.

  Mohu zkontrolovat hlasovou schránku online ?

  To vám umožní kontrolovat zprávy a spravovat účet z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Hlasovou poštu můžete zkontrolovat online po přihlášení na webové stránky YouMail. Otevřete složku Doručená pošta a klikněte na zprávu, kterou chcete poslouchat. Na webových stránkách máte o několik možností více než v aplikaci.

  Jaké je číslo hlasové schránky společnosti Samsung ?

  Hlasová schránka 901. Hlasová schránka 901 je váš záznamník. Odpovídá na zmeškané hovory a upozorňuje na nové zprávy. Je k dispozici všem zákazníkům O2 na čísle 901 a je připravena k použití na všech nových telefonech O2.

  Jak změnit číslo hlasové schránky v telefonu Samsung s8 ?

  • Najít „Číslo hlasové schránky“ Stiskněte tlačítko Telefon. Stiskněte ikonu nabídky. Klepněte na možnost Nastavení. Klepněte na položku Nastavení hlasové schránky. Stiskněte číslo hlasové schránky.
  • Uložení čísla hlasové schránky. Zadejte +61414121121 a stiskněte Enter. +61414121121.
  • Návrat na domovskou obrazovku. Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

  Jak zkontrolovat hlasovou poštu v zařízení Samsung Galaxy s9 ?

  Přístup k hlasové poště – Samsung Galaxy S9

 • Zvolte telefon.
 • Vyberte klávesnici.
 • Stiskněte a podržte číslo 1.
 • Pokud není hlasová schránka nastavena, vyberte možnost PŘIDAT ČÍSLO.
 • Vyberte číslo hlasové schránky.
 • Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte OK. Opakováním kroků 2 až 4 zkontrolujte hlasovou schránku.

  Fotografie v článku „Wikipedia“ https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_hacking