Jak zobrazit skryté ikony na ploše systému Windows 7 ?

Jak získat zpět skryté ikony na ploše ?

Zobrazení nebo skrytí ikon na ploše

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte tlačítko) na plochu, přejděte na položku Zobrazit a poté vyberte možnost Zobrazit ikony na ploše a přidejte nebo odeberte zaškrtnutí. Poznámka: Skrytí všech ikon na ploše je neodstraní, pouze je skryje, dokud je znovu nezobrazíte.

Jak přidat skryté ikony do systému Windows 7 ?

Tento návod ukazuje, jak přidat skryté ikony do systémové lišty v systému Windows 7 KROKY: 1) Klikněte na šipku vedle systémové lišty 2) Přetáhněte ikonu, kterou chcete přesunout do systémové lišty na hlavním panelu POZNÁMKA: Do systémové lišty můžete přetáhnout libovolný počet skrytých ikon.

Proč mi ve Windows 7 neustále mizí ikony na ploše? ?

V počítači se systémem Windows 7 mohou chybět zástupci, které jste vytvořili na ploše. K tomu může dojít, pokud nástroj pro řešení problémů s údržbou systému zjistí, že jsou zkratky poškozeny. Nástroj System Maintenance Troubleshooter provádí týdenní údržbu operačního systému.

Stiskněte klávesu Windows, napište „nastavení hlavního panelu“ a stiskněte klávesu Enter . Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu. V zobrazeném okně přejděte do části Oblast oznámení. Zde můžete vybrat možnost Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu, nebo Povolit nebo zakázat systémové ikony.

Proč mi zmizely ikony na ploše? ?

Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše. Kliknutím na možnost „Zobrazit“ v kontextové nabídce rozbalíte možnosti. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko „Zobrazit ikony na ploše“. Pokud ne, stačí na něj jednou kliknout a ujistit se, že nezpůsobuje problémy s ikonami na ploše.

Jak obnovit ikony v systému Windows 7 ?

V levé horní části okna klikněte na odkaz „Změnit ikony na ploše“. Bez ohledu na to, jakou verzi systému Windows používáte, okno „Nastavení ikon na ploše“, které se otevře, vypadá stejně. Zaškrtněte políčka ikon, které chcete zobrazit na ploše, a klikněte na tlačítko „OK“.

Jak povolit ikonu oznámení v systému Windows 7 ?

Pokud používáte systém Windows 7, postupujte podle těchto dalších kroků:

 • Klikněte na tlačítko Start , zadejte příkaz Přizpůsobit ikony a poté klikněte na tlačítko Přizpůsobit ikony na hlavním panelu.
 • Klikněte na možnost Povolit nebo zakázat systémové ikony a nastavte systém hlasitosti, sítě a napájení na hodnotu Povoleno.

  Jak přidat programy do skrytých ikon ?

  Na systémové liště klikněte nebo klepněte na ikonu, kterou chcete skrýt, a přetáhněte ji nahoru do oblasti přetečení. Tipy: Pokud chcete do oznamovací oblasti přidat skrytou ikonu, klepněte na šipku Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti nebo na ni klepněte a přetáhněte požadovanou ikonu do oznamovací oblasti.

  Windows 10 (Creators Update a novější)

 • Klikněte na tlačítko „Start“
 • Klikněte na ikonu ozubeného kola „Nastavení“.
 • Klikněte na položku Zařízení. ..
 • Na pravé straně tohoto okna klikněte na „Další možnosti Bluetooth“. ..
 • Na kartě „Možnosti“ zaškrtněte políčko „Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti“
 • Klikněte na tlačítko „OK“ a restartujte systém Windows.

  29 окт. 2020 .

  Jak opravit ikony, které se nezobrazují ?

  Zde je návod, jak to udělat:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy.
 • Zvolte možnost Zobrazit a měli byste vidět možnost Zobrazit ikony na ploše.
 • Zkuste několikrát zaškrtnout a zrušit zaškrtnutí možnosti Zobrazit ikony na ploše, ale nezapomeňte tuto možnost ponechat zaškrtnutou.

  9 hodin. 2020 .

  Jak zobrazit ikony na ploše ?

  Přidání ikon na plochu, například Tento počítač, Koš a další: Související články

  • Jak obnovit tovární nastavení telefonu se systémem Android pomocí počítače ?
  • Jak změnit výchozí aplikace ve Windows 10 ?
  • Provádí Geek Squad aktualizaci BIOSu? ?
 • Vyberte tlačítko Start a poté vyberte možnost Nastavení > Přizpůsobit > Motivy.
 • V části Témata > Související nastavení vyberte možnost Nastavení ikony plochy.
 • Vyberte, které ikony chcete mít na ploše, a pak vyberte možnost Použít a OK.

  Jak vrátím plochu do normálního stavu ?

  Všechny odpovědi

 • Klikněte nebo stiskněte tlačítko Start.
 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klikněte nebo stiskněte tlačítko „Systém
 • V podokně na levé straně obrazovky sjeďte dolů, dokud neuvidíte položku „Režim tabletu“
 • Ujistěte se, že je přepínač zakázán podle vašich preferencí.

  11 let. 2015 г.

  Nemůžete vidět všechny skryté ikony ?

  V nastavení hlavního panelu přejděte zpět do části Oznamovací oblast a klikněte nebo klepněte na odkaz „Zapnout nebo vypnout systémové ikony“. Aktivací přepínače vedle systémových ikon zvolíte, které ikony budou povoleny.

  Jak vrátit skryté aplikace zpět na domovskou obrazovku ?

  Dlouze stiskněte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí nabídka.

 • Stiskněte tlačítko „Přidat na domovskou obrazovku“ v kontextové nabídce.
 • Reklama. ..
 • Pokud se aplikace již nachází na některé z domovských obrazovek (viditelné nebo skryté), možnost „Přidat na domovskou obrazovku“ se v kontextové nabídce nezobrazí.

  17 сент. 2020 .

  Jak obnovit ikony ?

  Nejjednodušší způsob, jak obnovit ztracenou nebo odstraněnou ikonu aplikace/widgetu, je klepnout a podržet prázdné místo na domovské obrazovce. (Domovská obrazovka je nabídka, která se zobrazí po stisknutí tlačítka Domů.) Měla by se zobrazit nová nabídka s možnostmi přizpůsobení pro vaše zařízení. Stisknutím Widgety a aplikace zobrazíte novou nabídku.

  Jak přidat skryté ikony do systému Windows 7 ?

  Tento návod ukazuje, jak přidat skryté ikony do oznamovací oblasti v systému Windows 7 KROKY: 1) Klikněte na šipku vedle oznamovací oblasti 2) Přetáhněte ikonu, kterou chcete přesunout do oznamovací oblasti na hlavním panelu POZNÁMKA: Do oznamovací oblasti můžete přetáhnout libovolný počet skrytých ikon.

  Proč mi ve Windows 7 neustále mizí ikony na ploše? ?

  V počítači se systémem Windows 7 mohou chybět zástupci, které jste vytvořili na ploše. K tomu může dojít, pokud nástroj pro odstraňování problémů s údržbou systému zjistí, že jsou zkratky poškozeny. Nástroj pro odstraňování problémů s údržbou systému provádí týdenní údržbu operačního systému.

  Stiskněte klávesu Windows, napište „nastavení hlavního panelu“ a stiskněte klávesu Enter . Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu. V zobrazeném okně přejděte do části Oblast oznámení. Zde můžete vybrat možnost Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu, nebo Povolit nebo zakázat systémové ikony.

  Proč mi zmizely ikony na ploše ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše. Kliknutím na možnost „Zobrazit“ ve vyskakovacím menu rozbalte možnosti. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko „Zobrazit ikony na ploše“. Pokud ne, stačí na něj jednou kliknout a ujistit se, že nezpůsobuje problémy s ikonami na ploše.

  Jak obnovit ikony v systému Windows 7 ?

  V levé horní části okna klikněte na odkaz „Změnit ikony na ploše“. Bez ohledu na to, jakou verzi systému Windows používáte, okno „Nastavení ikon na ploše“, které se otevře, vypadá stejně. Zaškrtněte políčka ikon, které se mají zobrazit na ploše, a klikněte na tlačítko OK.

  Jak povolit ikonu oznámení v systému Windows 7 ?

  Pokud používáte systém Windows 7, postupujte podle těchto dalších kroků:

 • Klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz Přizpůsobit ikony a poté klikněte na položku Přizpůsobit ikony na hlavním panelu.
 • Klikněte na možnost Povolit nebo zakázat systémové ikony a nastavte položky Svazek, Síť a Systém napájení na hodnotu Povoleno.

  Jak přidat programy do skrytých ikon ?

  V systémové liště klikněte nebo klepněte na ikonu, kterou chcete skrýt, a přesuňte ji nahoru do oblasti přetečení. Tipy: Pokud chcete přidat skrytou ikonu na systémovou lištu, klepněte na šipku Zobrazit skryté ikony vedle systémové lišty nebo na ni klepněte a přetáhněte požadovanou ikonu na systémovou lištu.

  Windows 10 (Creators Update a novější)

 • Klikněte na tlačítko Start
 • Klikněte na ikonu ozubeného kola „Nastavení“.
 • Klikněte na „Zařízení“. ..
 • Vpravo od tohoto okna klikněte na „Další možnosti Bluetooth“. ..
 • Na kartě „Možnosti“ zaškrtněte políčko „Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti“
 • Klikněte na tlačítko „OK“ a restartujte systém Windows.

  29 окт. 2020 .

  Jak opravit ikony, které se nezobrazují ?

  Zde je návod, jak to udělat:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy.
 • Zvolte Zobrazit a měla by se zobrazit možnost Zobrazit ikony na ploše.
 • Zkuste několikrát zaškrtnout a zrušit zaškrtnutí možnosti Zobrazit ikony na ploše, ale nezapomeňte tuto možnost ponechat zaškrtnutou.

  Stáří 9 hodin. 2020 .

  Jak zobrazit ikony na ploše ?

  Přidání ikon na plochu, například Tento počítač, Koš a další:Podobné články

  • Jak obnovit tovární nastavení telefonu se systémem Android pomocí počítače ?
  • Jak změnit výchozí aplikace ve Windows 10 ?
  • Aktualizuje Geek Squad systém BIOS ?
 • Vyberte tlačítko Start a poté vyberte možnost Nastavení > Přizpůsobit > Motivy.
 • V části Témata > Související nastavení vyberte možnost Nastavení ikony na ploše.
 • Vyberte ikony, které chcete mít na ploše, a pak vyberte možnost Použít a OK.

  Jak vrátím plochu do normálního stavu ?

  Všechny odpovědi

 • Klikněte nebo stiskněte tlačítko Start.
 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klikněte nebo stiskněte tlačítko „Systém“
 • V podokně na levé straně obrazovky přejděte dolů, dokud se nezobrazí položka „Režim tabletu“
 • Ujistěte se, že je přepínač zakázán podle vašich preferencí.

  11 let. 2015 г.

  Nezobrazují se všechny skryté ikony ?

  V nastavení hlavního panelu přejděte zpět do části Oznamovací oblast a klikněte nebo klepněte na odkaz „Zapnout nebo vypnout systémové ikony“. Aktivací přepínače vedle systémových ikon zvolíte, které ikony budou povoleny.

  Jak vrátit skryté aplikace zpět na domovskou obrazovku ?

  Dlouze stiskněte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí nabídka.

 • Stiskněte tlačítko „Přidat na domovskou obrazovku“ ve vyskakovacím menu.
 • Reklama. ..
 • Pokud se aplikace již nachází na některé z domovských obrazovek (viditelné nebo skryté), možnost „Přidat na domovskou obrazovku“ se v kontextové nabídce nezobrazí.

  17 сент. 2020 .

  Jak získat zpět své ikony ?

  Nejjednodušší způsob, jak obnovit ztracenou nebo odstraněnou ikonu aplikace/widgetu, je klepnout a podržet prázdné místo na domovské obrazovce. (Domovská obrazovka je nabídka, která se zobrazí po stisknutí tlačítka Domů.) Měla by se zobrazit nová nabídka s možnostmi přizpůsobení pro vaše zařízení. Klepnutím na Widgety a aplikace zobrazíte novou nabídku.