Jak zobrazit procenta baterie ve Windows 10 ?

Klikněte na „Hlavní panel“, sjeďte dolů, až se dostanete k nastavení oznámení, a vyhledejte možnost „Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu“. Přesuňte tlačítko vedle položky „Power“ do polohy „On“. Ikona by se měla objevit okamžitě. Chcete-li zobrazit přesné procento baterie, najeďte kurzorem na ikonu .

Jak zobrazit procenta baterie ve Windows 10 ?

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, vyberte ikonu baterie na hlavním panelu. Přidání ikony baterie na hlavní panel: Vyberte Start > Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel a přejděte do oznamovací oblasti. Vyberte ikony, které se zobrazí na hlavním panelu, a aktivujte vypínač.

Jak zviditelnit procenta baterie ?

Ve smartphonu Samsung Galaxy přejděte do Nastavení a klepněte na Oznámení. Klepnutím na stavový řádek získáte přístup k dalším nastavením toho, co se na něm zobrazuje. Najděte Přepínač „Zobrazit procenta baterie v dolní části. Zapněte ji a procenta baterie se okamžitě zobrazí ve stavovém řádku systému Android.

Pokud ikonu baterie na panelu skrytých ikon nevidíte, klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost „Nastavení hlavního panelu“. Místo toho můžete také přejít do Nastavení> Přizpůsobit> Hlavní panel. … Podívejte se na „Moc“ ze seznamu zde a zapněte jej kliknutím na něj. Znovu se objeví na hlavním panelu.

Proč se nezobrazují procenta baterie? ?

Řešení: Tento problém vyřešíme jednoduše tak, že znovu povolíme funkci „Procento baterie“: Přejděte do Nastavení > Obecné > Používání, ujistěte se, že je povoleno „Procento baterie“.

Jak obnovit ikonu baterie v systému Windows 10 ?

V nastavení hlavního panelu přejděte na oznamovací oblast a vyberte možnost Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu. Posouvejte se v seznamu dolů, dokud nenajdete ikonu baterie s názvem „Napájení“. Vyberte jeho přepínač nastavit na Zapnuto. Na hlavním panelu by se nyní měla zobrazit ikona baterie.

Jak zobrazit baterii ?

Zobrazení procenta baterie jinde pomocí widgetů

 • Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na domovské obrazovce.
 • Stisknutím ikony „+“ v levém horním rohu otevřete nástroj pro výběr widgetů.
 • Vyhledejte položku „Baterie“ a najděte vestavěný widget baterie.
 • Vyberte si formát a přidejte jej na domovskou obrazovku nebo na obrazovku widgetu.

  Jak zobrazit a skrýt ikony v oznamovací oblasti systému Windows 10

 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klikněte na Přizpůsobit.
 • Klikněte na hlavní panel.
 • Klikněte na Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu.
 • Klikněte na možnost Povoleno u ikon, které chcete zobrazit, a na možnost Zakázáno u ikon, které chcete skrýt.

  Jak zkontrolovat výdrž baterie v notebooku HP ?

  Jak zobrazit procenta baterie v notebooku HP ? Kontrola nabití baterie. Zapněte počítač a spusťte systém Windows běžným způsobem, kliknutím přejděte na plochu a poté najetím na ikonu baterie v systémové liště zobrazte procento nabití baterie.

  Jak zviditelnit procenta baterie ?

  Ve smartphonu Samsung Galaxy přejděte do Nastavení a klepněte na Oznámení. Poté stiskněte stavový řádek, abyste získali přístup k dalším parametrům, které se na něm zobrazují. Najděte Přepínač „Zobrazit procenta baterie v dolní části. Zapněte ji a procenta baterie se okamžitě zobrazí ve stavovém řádku systému Android.

  Pokud ikonu baterie na panelu skrytých ikon nevidíte, klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost „Nastavení hlavního panelu“. Místo toho můžete také přejít do Nastavení> Přizpůsobení> Hlavní panel. … Najděte položku „Výkon „ v tomto seznamu a kliknutím na něj jej přepněte do polohy „Zapnuto“. Znovu se objeví na hlavním panelu.

  Proč se nezobrazují procenta baterie? ?

  Řešení: Pro vyřešení tohoto problému stačí znovu povolit funkci „Procento baterie“ : Přejděte do Nastavení > Obecné > Použití, ujistěte se, že je povoleno „Procento baterie“.

  Jak obnovit ikonu baterie v systému Windows 10 ?

  V nastavení hlavního panelu přejděte dolů do oznamovací oblasti a vyberte možnost Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu. Posouvejte se v seznamu dolů, dokud nenajdete ikonu baterie s názvem „Napájení“. Vyberte jeho přepínač nastavit na Zapnuto. Na hlavním panelu by se nyní měla zobrazit ikona baterie.

  Jak zobrazit baterii ?

  Zobrazení procenta baterie jinde pomocí widgetů

 • Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na domovské obrazovce.
 • Stisknutím ikony „+“ v levém horním rohu otevřete nástroj pro výběr widgetů.
 • Vyhledejte položku „Baterie“ a najděte vestavěný widget baterie.
 • Vyberte si formát a přidejte jej na domovskou obrazovku nebo na obrazovku widgetu.

  Jak zobrazit a skrýt ikony v systémové liště ve Windows 10

 • Otevřete aplikaci Nastavení.
 • Klikněte na možnost Personalizace.
 • Klikněte na hlavní panel.
 • Klikněte na Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu.
 • Klikněte na Povoleno pro ikony, které chcete zobrazit, a na Zakázáno pro ikony, které chcete skrýt.

  Jak zkontrolovat výdrž baterie v notebooku HP ?

  Jak zobrazit procenta baterie v notebooku HP ? Jak zkontrolovat nabití baterie. Zapněte počítač a spusťte systém Windows běžným způsobem, kliknutím přejděte na plochu a poté najetím na ikonu baterie v systémové liště zobrazte procento nabití baterie.