Jak získat přístup ke složce var v Ubuntu ?

Jak získat přístup ke složce var v Ubuntu ?

2 odpovědi. Měli byste zkontrolovat, na co je nastaven DocumentRoot v konfiguraci Apache. Pokud je tedy /var/www DocumentRoot, což je výchozí nastavení v Ubuntu, pak vaše adresa URL bude mít tvar http://machinename/myfolder/echo.php , to je to, co máte.

Jak získat přístup k adresáři var v systému Linux ?

/var Tento adresář obsahuje soubory, jejichž velikost se může měnit, například soubory spool a log. /var/account Zpracování protokolů účtování (nepovinné). /var/adm Tento adresář je nahrazen adresářem /var/log a musí být symbolickým odkazem na /var/log. /var/backups Rezervováno z historických důvodů. /var/cache Data v mezipaměti pro programy. /var/ ..

Jak přistupovat ke složce var ?

Dalším způsobem, jak získat přístup ke složce var, je použít Finder.

  • Otevřete Finder.
  • Stisknutím kombinace kláves Command+Shift+G otevřete aplikaci.
  • Zadejte následující vyhledávání: /var nebo /private/var/folders.
  • Nyní byste měli mít dočasný přístup, takže byste měli mít možnost přetáhnout ji do záložek Finderu, pokud chcete, aby zůstala viditelná.