Jak získat přístup ke sdílené složce systému Windows z Ubuntu ?

Jak získat přístup ke sdílené složce systému Windows z Ubuntu ?

Chcete-li získat přístup ke sdílené složce systému Windows 7 z Ubuntu, musíte použít možnost Připojit k serveru.

Na horním panelu nástrojů klikněte na možnost Místa a poté na možnost Připojit k serveru.

V rozevírací nabídce Typ služby vyberte možnost Sdílení systému Windows.

Do textového pole Server zadejte název nebo IP adresu počítače se systémem Windows 7.

Jak zjistit cestu ke sdílené složce ?

Otevřete Průzkumníka souborů a přejděte do části Síť. Zde klikněte nebo klepněte na název počítače a zobrazí se sdílené složky. Chcete-li zobrazit vlastnosti sdílené složky, vyberte ji a klikněte nebo klepněte na tlačítko Vlastnosti v části Otevřít na kartě Domů na pásu karet.

Jak se připojit ke sdílené složce systému Windows ze systému Linux ?

Pokud používáte právě tento systém, můžete pro přístup ke sdílené složce systému Windows postupovat podle následujících kroků:

 • Otevřít program Nautilus.
 • V nabídce Soubor vyberte možnost Připojit k serveru
 • V rozevíracím seznamu Typ služby: vyberte možnost Sdílení systému Windows.
 • Do pole Server: zadejte název počítače.
 • Klikněte na Připojit.

Jak získat přístup ke sdílené složce v systému Windows ?

Přístup ke sdílené složce nebo tiskárně

 • Vyhledejte položku Síť a kliknutím ji otevřete.
 • V horní části okna vyberte možnost Prohledat službu Active Directory; možná budete muset nejprve vybrat kartu Síť vlevo nahoře.
 • V rozevírací nabídce vedle položky „Hledat:“ vyberte možnost Tiskárny nebo Sdílené složky.

  Jak přistupovat ke sdílené složce Samba ze systému Windows ?

  Jak dočasně znovu povolit protokol SMBv1 v systému Windows 10

  • Otevřete ovládací panel.
  • Klikněte na Programy.
  • Klikněte na odkaz Povolit nebo zakázat funkce systému Windows.
  • Rozšíření možnosti podpory sdílení souborů SMB 1.0/CIFS.
  • Zaškrtněte možnost Klient SMB 1.0/CIFS.
  • Klikněte na tlačítko OK.
  • Klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

  Jak vytvořit sdílenou složku ve virtualboxu Ubuntu ?

  Vytvoření sdílené složky

 • Vytvořte v hostitelském počítači (ubuntu) složku, kterou chcete sdílet, například ~/share.
 • Spuštění hostovaného operačního systému ve VirtualBoxu.
 • Vyberte možnost Zařízení -> Sdílené složky
 • Vyberte tlačítko „Přidat“.
 • Vyberte ~/share.
 • Volitelně vyberte možnost „Udělat trvalé“.

  2 odpovědi. Pokud máte namapované síťové jednotky a neznáte k nim cestu UNC, můžete v systému Windows spustit příkazový řádek (Start → Spustit → cmd).exe) a použijte příkaz net use pro zobrazení seznamu mapovaných jednotek a jejich cest UNC: C:>net use.

  Jak získat přístup ke sdíleným souborům ?

  Chcete-li sdílet soubory v místní síti pomocí pokročilého nastavení sdílení, postupujte takto:

  • Otevřete průzkumníka souborů.
  • Přejděte do složky, kterou chcete sdílet.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte možnost Vlastnosti.
  • V okně Vlastnosti klikněte na kartu Sdílení.
  • Klikněte na tlačítko Pokročilé sdílení.
  • Zaškrtněte možnost Sdílet tuto složku.

  Jak přistupovat ke sdílené jednotce ?

  Ke sdílené složce v sekci Můj počítač pak můžete přistupovat stejným způsobem jako k jednotce C: nebo k USB flash disku. Chcete-li namapovat síťovou jednotku, otevřete aplikaci Můj počítač a vyberte Nástroje, Mapovat síťovou jednotku. Vyberte dostupné písmeno jednotky a zadejte cestu UNC ke sdílené složce nebo použijte tlačítko Procházet.Podobné položky

  • Jak spravovat spouštěcí aplikace v Ubuntu
  • Jak otevřít pracovní plochu Ubuntu v systému Windows ?
  • Může Linux běžet na jakémkoli hardwaru ?

  Jak získat přístup ke sdílené složce podle IP adresy ?

  stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+L, pokud nemůžete psát do adresního řádku. V kontextové nabídce vlevo nahoře máte přístup ke sdíleným složkám v síti prostřednictvím složky „Síť“. Měli byste vidět počítač, o který máte zájem. můžete také přejít na místa -> připojit se k serveru, pak vybrat sdílení systému Windows a zadat IP adresu.

  Jak vytvořit sdílenou složku ?

  Vytvoření sdílené síťové složky ve Windows 8

 • 1, otevřete Průzkumníka, vyberte složku, ze které chcete udělat sdílenou síťovou složku, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
 • 3, na stránce Sdílení souborů vyberte z rozevírací nabídky možnost Vytvořit nového uživatele.
 • 4, V novém okně vyberte možnost Spravovat jiný účet.
 • 5, v nastavení PC vyberte možnost Přidat nového uživatele.

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Samba ?

  Nastavení serveru Samba v počítači se systémem Linux, viz Nastavení serveru Samba. Přenos souborů mezi systémy Linux a Windows. Nastavení serveru Samba.

  Vytvořte sdílenou složku systému Windows:

  • Přejděte na kartu Akcie a klikněte na tlačítko Přidat.
  • Zadejte název a popis.
  • Vyberte cestu, například /src/share .
  • Pokračujte tlačítkem OK.

  Jak získat přístup ke sdílené složce v systému Windows 10 ?

  Stačí postupovat podle následujících kroků:

 • Stisknutím kláves Win + E otevřete okno průzkumníka souborů.
 • V systému Windows 10 vyberte v levé části okna možnost Tento počítač.
 • V systému Windows 10 klikněte na kartu Počítač.
 • Klikněte na tlačítko Mapovat síťovou jednotku.
 • Výběr písmene jednotky.
 • Klikněte na tlačítko Procházet.
 • Vyberte počítač nebo síťový server a poté sdílenou složku.

  Jak zobrazit síťový adresář v příkazu CMD ?

  Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, Spustit a do pole Otevřít zadejte cmd. V systému Windows 8 a 10 klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte Příkazový řádek. Poté zadejte následující příkaz DOS pro namapování síťové jednotky, kde x: je písmeno jednotky, které chcete přiřadit sdílené složce.

  Co jsou sdílené složky v systému Windows ?

  Otevřete počítač obsahující sdílené složky, které chcete procházet. V některých starších verzích systému Windows může být nutné otevřít celou síť a poté síť Microsoft Windows, než se zobrazí sdílené položky. V levém podokně se zobrazí všechny neadministrativní sdílené složky systému Windows definované v tomto počítači.

  Jak přistupovat k souborům systému Windows z Ubuntu ?

  Původní odpověď: Jak mám po instalaci Ubuntu přistupovat k souborům Windows na stejném počítači? ? Viz . Měla by se zobrazit adresářová struktura systému Windows.

  • Otevřete správce souborů nautilus.
  • Klikněte na další místa vlevo dole.
  • Nyní klikněte na oddíl, ke kterému chcete získat přístup.
  • Zadejte heslo, pokud je vyžadováno.
  • pak hurá.

  Jak získat přístup ke sdílené složce samby ?

  Připojení ke sdílené složce SMB. Do pole Adresa serveru zadejte smb:// pro nastavení síťového protokolu pro SMB a poté zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru. Chcete-li server přidat do seznamu oblíbených serverů, klikněte na tlačítko „+“. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo NetID a připojte se k serveru

  Jak namapovat složku Linuxu ve Windows ?

  Domovský adresář systému Linux můžete namapovat do systému Windows tak, že otevřete Průzkumníka Windows, kliknete na „Nástroje“ a poté na „Mapovat síťovou jednotku“. Zvolte písmeno jednotky „M“ a cestu „\serverloginname“. I když bude fungovat jakékoli písmeno jednotky, váš profil ve Windows byl vytvořen s M: namapovaným na váš HOMESHARE.

  Jak připojit sdílenou složku v Ubuntu ?

  Krok:

 • Otevřít VirtualBox.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální počítač a potom klikněte na položku Nastavení.
 • Přejděte do části Sdílené složky.
 • Přidání nové sdílené složky.
 • Na výzvu Přidat sdílení vyberte cestu ke složce v hostiteli, kterou chcete zpřístupnit ve virtuálním počítači.
 • Do pole Název složky napište sdílená.
 • Zrušte zaškrtnutí políček Pouze pro čtení a Automatické připojování a zaškrtněte políčko Udělat trvalé.

  Jak získat přístup ke sdílené složce ve virtuálním počítači ?

  Povolení sdílené složky pro virtuální počítač

  • Přejděte na kartu Možnosti a vyberte možnost Sdílené složky :
  • V části Sdílení složek vyberte možnost sdílení.
  • Otevře se Průvodce přidáním sdílené složky.
  • V hostitelském systému zadejte cestu ke složce, kterou chcete sdílet, a zadejte její název :
  • Vyberte možnosti sdílené složky:
  • Zobrazení sdílené složky.

  Kde jsou sdílené složky ve VMware ubuntu ?

  Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Ujistěte se, že je sdílená složka nakonfigurována v programu VMWare Player.
 • Instalace open-vm0dkms: sudo apt-get install open-vm-dkms.
 • Stiskněte „Enter“ až do konce, abyste povolili výchozí hodnotu.
 • Připojte sdílenou složku systému Windows k virtuálnímu počítači Ubuntu: sudo mount -t vmhgfs .hostitel:/ /mnt/hgfs.
 • zkontrolovat, zda je připojení úspěšné df -kh.

  Jak přistupovat ke sdíleným souborům na Disku Google ?

  Přidání souborů na „Můj disk

  • Přejděte na jízdu.Google.com.
  • Vlevo klikněte na Sdílet se mnou.
  • Klikněte na soubory nebo složky, které chcete přidat na jednotku.
  • Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Přidat na mou jednotku.
  • Klikněte na Uspořádat.
  • Vyberte složku, do které chcete přidat.
  • Klikněte na tlačítko Přesunout nebo Přesunout zde.

  Jak přistupovat k souborům z jiného počítače ?

  Ne

 • Zobrazení sdílených složek. Chcete-li zobrazit sdílené složky uložené v síti, vyberte v nabídce Start možnost Oblíbené položky v síti. Na ploše se otevře okno Oblíbené položky sítě.
 • Přístup ke sdíleným souborům. Vyhledejte složku obsahující požadované soubory a poklepáním na ni zobrazte sdílené soubory.

  Jak získat přístup ke sdílené složce v jiném počítači se systémem Windows 10 ?

  Jak sdílet soubory bez domovské skupiny ve Windows 10

  • Otevřete Průzkumníka souborů (klávesy Windows + E).
  • Přejděte do složky se soubory, které chcete sdílet.
  • Výběr jednoho, několika nebo všech souborů (Ctrl + A).
  • Klikněte na kartu Sdílet.
  • Klikněte na tlačítko Sdílet.
  • Vyberte způsob sdílení, včetně :

  Jak se připojit ke sdílené síti ?

  Ne

 • Ujistěte se, že jste ve správné síti.
 • Otevřený start.
 • Otevřít nastavení.
 • Klikněte na.
 • Klikněte na Centrum sítí a sdílení.
 • Klikněte na možnost Změnit pokročilé nastavení sdílení.
 • Povolení zjišťování sítě a sdílení souborů.
 • Klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Jak vytvořit sdílenou složku mezi dvěma počítači ?

  Zde najdete postup sdílení složky v počítači se systémem Windows:

  • Najděte složku, kterou chcete sdílet, a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.
  • Zvolte možnost „Sdílet s“ a poté vyberte možnost „Konkrétní lidé“.
  • Zobrazí se panel sdílení s možností sdílení se všemi uživateli v počítači nebo ve vaší domovské skupině.
  • Po výběru klikněte na Sdílet.

  Jak změnit oprávnění sdílené složky v systému Windows 10 ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a přejděte na možnost vlastnosti. Klikněte na tlačítko sdílet, čímž se otevře okno nastavení sdílené složky. Vyberte možnost, komu chcete složku sdílet, vyberte všichni, pokud chcete umožnit přístup všem připojeným k síťovému připojení, jinak klikněte na přidat konkrétního uživatele.

  Jak otevřít sdílenou složku v systému Windows Linux ?

  Přístup ke sdílené složce systému Windows ze systému Linux pomocí nástroje Nautilus

 • Otevřít program Nautilus.
 • V nabídce Soubor vyberte možnost Připojit k serveru
 • V rozevíracím seznamu Typ služby: vyberte možnost Sdílení systému Windows.
 • Do pole Server: zadejte název počítače.
 • Klikněte na Připojit.

  Jak přenášet soubory ze systému Windows do systému Linux ?

  Chcete-li zkopírovat soubor ze systému Windows do systému Linux pomocí PuTTY, proveďte následující kroky (v počítači se systémem Windows): Spusťte PSCP.

  • Spuštění WinSCP.
  • Zadejte název hostitele a uživatelské jméno serveru SSH.
  • Klikněte na tlačítko Připojit a přijměte následující upozornění.
  • Přetažení libovolných souborů nebo adresářů do okna WinSCP nebo z něj.

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Linux ?

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Linux

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete sdílet, a klikněte na příkaz Vlastnosti.
 • Otevřete kartu Sdílení a klikněte na možnost Pokročilé sdílení.
 • Zaškrtněte políčko „sdílet tuto složku“ a klikněte na Oprávnění.
 • Chcete-li získat plné ovládání, vyberte možnost Everyone (v závislosti na vašich potřebách můžete udělit pouze oprávnění ke čtení nebo zápisu).
 • Klikněte na OK.

  Fotografie v příspěvku „Flickr“ https://flickr.com/[email protected]/4570667617

  Chcete-li získat přístup ke sdílené složce systému Windows 7 z Ubuntu, musíte použít možnost Připojit k serveru.

  V horním panelu nástrojů klikněte na možnost Místa a poté na možnost Připojit k serveru.

  V rozevírací nabídce Typ služby vyberte možnost Sdílení systému Windows.

  Do textového pole Server: zadejte název nebo IP adresu počítače se systémem Windows 7.

  Jak zjistit cestu ke sdílené složce ?

  Otevřete Průzkumníka souborů a přejděte do sekce Síť. Zde klikněte nebo klepněte na název počítače a zobrazí se sdílené složky. Chcete-li zobrazit vlastnosti sdílené složky, vyberte ji a klikněte nebo stiskněte tlačítko Vlastnosti v části Otevřít na kartě Domů na pásu karet.

  Jak se připojit ke sdílené složce systému Windows ze systému Linux ?

  Pokud používáte právě tento systém, můžete pro přístup ke sdílené složce systému Windows postupovat podle následujících kroků:

  • Otevřít program Nautilus.
  • V nabídce Soubor vyberte možnost Připojit k serveru
  • V rozevíracím seznamu Typ služby: vyberte možnost Sdílení systému Windows.
  • Do pole Server: zadejte název počítače.
  • Klikněte na Připojit.

  Jak získat přístup ke sdílené složce v systému Windows ?

  Přístup ke sdílené složce nebo tiskárně

 • Vyhledejte položku Síť a kliknutím ji otevřete.
 • V horní části okna vyberte možnost Prohledat službu Active Directory; možná budete muset nejprve vybrat kartu Síť vlevo nahoře.
 • V rozevírací nabídce vedle položky „Hledat:“ vyberte možnost Tiskárny nebo Sdílené složky.

  Jak přistupovat ke sdílené složce Samba ze systému Windows ?

  Jak dočasně znovu povolit protokol SMBv1 v systému Windows 10

  • Otevřete ovládací panel.
  • Klikněte na Programy.
  • Klikněte na odkaz Povolit nebo zakázat funkce systému Windows.
  • Rozbalte možnost Podpora sdílení souborů SMB 1.0/CIFS.
  • Zaškrtněte možnost Klient SMB 1.0/CIFS.
  • Klikněte na tlačítko OK.
  • Klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

  Jak vytvořit sdílenou složku ve virtualboxu Ubuntu ?

  Vytvoření sdílené složky

 • Vytvořte v hostitelském počítači (ubuntu) složku, kterou chcete sdílet, například ~/share.
 • Spuštění hostovaného operačního systému ve VirtualBoxu.
 • Vyberte možnost Zařízení -> Sdílené složky
 • Vyberte tlačítko „Přidat“.
 • Vyberte ~/share.
 • Volitelně vyberte možnost „Udělat trvalé“.

  2 odpovědi. Pokud máte namapované síťové jednotky a neznáte k nim cestu UNC, můžete v systému Windows spustit příkazový řádek (Start → Spustit → cmd).exe) a použijte příkaz net use pro zobrazení seznamu mapovaných jednotek a jejich cest UNC: C:>net use.

  Jak přistupovat ke sdíleným souborům ?

  Chcete-li sdílet soubory v místní síti pomocí pokročilého nastavení sdílení, postupujte takto

  • Otevřete průzkumníka souborů.
  • Přejděte do složky, kterou chcete sdílet.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte možnost Vlastnosti.
  • V okně Vlastnosti klikněte na kartu Sdílení.
  • Klikněte na tlačítko Pokročilé sdílení.
  • Zaškrtněte možnost Sdílet tuto složku.

  Jak přistupovat ke sdílené jednotce ?

  Ke sdílené složce v sekci Můj počítač pak můžete přistupovat stejným způsobem jako k jednotce C: nebo k USB flash disku. Chcete-li namapovat síťovou jednotku, otevřete aplikaci Můj počítač a vyberte Nástroje, Mapovat síťovou jednotku. Vyberte dostupné písmeno jednotky a zadejte cestu UNC ke sdílené složce nebo použijte tlačítko Procházet.Podobné položky

  • Jak spravovat spouštěcí aplikace v Ubuntu
  • Jak otevřít pracovní plochu Ubuntu v systému Windows ?
  • Může Linux běžet na jakémkoli hardwaru ?

  Jak získat přístup ke sdílené složce podle IP adresy ?

  stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+L, pokud nemůžete psát do adresního řádku. V nabídce zástupců v levém horním rohu můžete přistupovat ke sdíleným složkám v síti prostřednictvím složky „Síť“. Měli byste vidět počítač, o který máte zájem. můžete také přejít na místa -> připojit se k serveru, pak vybrat sdílení systému Windows a zadat IP adresu.

  Jak vytvořit sdílenou složku ?

  Vytvoření sdílené síťové složky ve Windows 8

 • 1, otevřete Průzkumníka, vyberte složku, ze které chcete udělat sdílenou síťovou složku, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
 • 3 na stránce Sdílení souborů vyberte z rozevírací nabídky možnost Vytvořit nového uživatele.
 • 4, V novém okně vyberte možnost Spravovat jiný účet.
 • 5, vyberte možnost Přidat nového uživatele v Nastavení počítače.

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Samba ?

  Nastavení serveru Samba v počítači se systémem Linux, viz Nastavení serveru Samba. Přenos souborů mezi systémy Linux a Windows. Nastavení serveru Samba.

  Vytvoření sdílené složky systému Windows :

  • Přejděte na kartu Akcie a klikněte na tlačítko Přidat.
  • Zadejte název a popis.
  • Vyberte cestu, například /src/share .
  • Pokračujte tlačítkem OK.

  Jak získat přístup ke sdílené složce v systému Windows 10 ?

  Stačí postupovat podle následujících kroků:

 • Stisknutím kláves Win + E otevřete okno průzkumníka souborů.
 • V systému Windows 10 vyberte v levé části okna možnost Tento počítač.
 • V systému Windows 10 klikněte na kartu Počítač.
 • Klikněte na tlačítko Mapovat síťovou jednotku.
 • Výběr písmene jednotky.
 • Klikněte na tlačítko Procházet.
 • Vyberte počítač nebo síťový server a poté sdílenou složku.

  Jak zobrazit síťový adresář v příkazu CMD ?

  Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, Spustit a do pole Otevřít zadejte cmd. V systému Windows 8 a 10 klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte Příkazový řádek. Poté zadejte následující příkaz DOS pro namapování síťové jednotky, kde x: je písmeno jednotky, které chcete přiřadit sdílené složce.

  Co jsou sdílené složky v systému Windows ?

  Otevřete počítač obsahující sdílené složky, které chcete procházet. V některých starších verzích systému Windows může být nutné otevřít celou síť a poté síť Microsoft Windows, abyste mohli zobrazit sdílené položky. V levém podokně se zobrazí všechny neadministrativní sdílené složky systému Windows definované v tomto počítači.

  Jak přistupovat k souborům systému Windows z Ubuntu ?

  Původní odpověď: Jak mohu po instalaci Ubuntu přistupovat k souborům Windows na stejném počítači? ? Zde je. Měla by se zobrazit adresářová struktura systému Windows.

  • Otevřete správce souborů nautilus.
  • Klikněte na další místa vlevo dole.
  • Nyní klikněte na oddíl, ke kterému chcete získat přístup.
  • Zadejte heslo, pokud je vyžadováno.
  • pak hurá.

  Jak získat přístup ke sdílené složce samby ?

  Připojení ke sdílené složce SMB. Do pole Adresa serveru zadejte smb:// pro nastavení síťového protokolu pro SMB a poté zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru. Chcete-li server přidat do seznamu oblíbených serverů, klikněte na tlačítko „+“. Po výzvě zadejte své NetID a heslo a připojte se k serveru

  Jak namapovat složku Linuxu ve Windows ?

  Domovský adresář systému Linux můžete namapovat do systému Windows tak, že otevřete Průzkumníka Windows, kliknete na „Nástroje“ a poté na „Mapovat síťovou jednotku“. Zvolte písmeno jednotky „M“ a cestu „\serverloginname“. I když bude fungovat jakékoli písmeno jednotky, váš profil ve Windows byl vytvořen s M: namapovaným na váš HOMESHARE.

  Jak připojit sdílenou složku v Ubuntu ?

  Krok:

 • Otevřít VirtualBox.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální počítač a potom klikněte na položku Nastavení.
 • Přejděte do části Sdílené složky.
 • Přidání nové sdílené složky.
 • Na výzvu Přidat sdílení vyberte cestu ke složce v hostiteli, kterou chcete zpřístupnit ve virtuálním počítači.
 • Do pole Název složky napište sdílená.
 • Zrušte zaškrtnutí políček Pouze pro čtení a Automatické připojování a zaškrtněte políčko Udělat trvalé.

  Jak získat přístup ke sdílené složce ve virtuálním počítači ?

  Povolení sdílené složky pro virtuální počítač

  • Přejděte na kartu Možnosti a vyberte možnost Sdílené složky:
  • V části Sdílení složky vyberte možnost sdílení.
  • Otevře se Průvodce přidáním sdílené složky.
  • V hostitelském systému zadejte cestu k adresáři, který chcete sdílet, a určete jeho název:
  • Vyberte možnosti sdílené složky :
  • Zobrazení sdílené složky.

  Kde jsou sdílené složky ve VMware ubuntu ?

  Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Ujistěte se, že je sdílená složka nakonfigurována v programu VMWare Player.
 • Instalace open-vm0dkms: sudo apt-get install open-vm-dkms.
 • Stisknutím klávesy „Enter“ až dolů povolíte výchozí nastavení.
 • Připojte sdílenou složku systému Windows k virtuálnímu počítači Ubuntu: sudo mount -t vmhgfs .hostitel :/ /mnt/hgfs.
 • zkontrolovat, zda je připojení úspěšné df -kh.

  Jak přistupovat ke sdíleným souborům na Disku Google ?

  Přidání souborů na „Můj disk

  • Přejděte na jízdu.Google.com.
  • Vlevo klikněte na možnost Sdílet se mnou.
  • Klikněte na soubory nebo složky, které chcete přidat na jednotku.
  • Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Přidat na mou jednotku.
  • Klikněte na tlačítko Organizovat.
  • Vyberte složku, do které chcete přidat.
  • Klikněte na tlačítko Přesunout nebo Přesunout zde.

  Jak přistupovat k souborům z jiného počítače ?

  Ne

 • Zobrazení sdílených složek. Chcete-li zobrazit sdílené složky uložené v síti, vyberte v nabídce Start možnost Oblíbené položky v síti. Na ploše se otevře okno Oblíbené položky sítě.
 • Přístup ke sdíleným souborům. Vyhledejte složku obsahující požadované soubory a poklepáním na ni zobrazte sdílené soubory.

  Jak získat přístup ke sdílené složce v jiném počítači se systémem Windows 10 ?

  Jak sdílet soubory bez domovské skupiny ve Windows 10

  • Otevřete Průzkumníka souborů (klávesy Windows + E).
  • Přejděte do složky se soubory, které chcete sdílet.
  • Výběr jednoho, několika nebo všech souborů (Ctrl + A).
  • Klikněte na kartu Sdílet.
  • Klikněte na tlačítko Sdílet.
  • Vyberte způsob sdílení, včetně :

  Jak se připojit ke sdílené síti ?

  Ne

 • Ujistěte se, že jste ve správné síti.
 • Otevřený start.
 • Otevřít nastavení.
 • Klikněte na.
 • Klikněte na Centrum sítí a sdílení.
 • Klikněte na možnost Změnit pokročilé nastavení sdílení.
 • Povolení zjišťování sítě a sdílení souborů.
 • Klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Jak vytvořit sdílenou složku mezi dvěma počítači ?

  Zde najdete postup sdílení složky v počítači se systémem Windows:

  • Najděte složku, kterou chcete sdílet, a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.
  • Zvolte možnost „Sdílet s“ a poté vyberte možnost „Konkrétní lidé“.
  • Zobrazí se panel sdílení s možností sdílení se všemi uživateli v počítači nebo v domovské skupině.
  • Po výběru klikněte na Sdílet.

  Jak změnit oprávnění sdílené složky v systému Windows 10 ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a přejděte na možnost vlastnosti. Klikněte na tlačítko sdílení, čímž se otevře okno nastavení sdílené složky. Vyberte možnost, komu chcete soubor sdílet, vyberte možnost všichni, pokud chcete umožnit přístup všem připojeným k síťovému připojení, jinak klikněte na tlačítko přidat konkrétního uživatele.

  Jak otevřít sdílenou složku v systému Windows Linux ?

  Přístup ke sdílené složce systému Windows ze systému Linux pomocí nástroje Nautilus

 • Otevřít program Nautilus.
 • V nabídce Soubor vyberte možnost Připojit k serveru
 • V rozevíracím seznamu Typ služby: vyberte možnost Sdílení systému Windows.
 • Do pole Server: zadejte název počítače.
 • Klikněte na Připojit.

  Jak přenášet soubory ze systému Windows do systému Linux ?

  Chcete-li zkopírovat soubor ze systému Windows do systému Linux pomocí PuTTY, proveďte následující kroky (v počítači se systémem Windows): Spusťte PSCP.

  • Spuštění WinSCP.
  • Zadejte název hostitele a uživatelské jméno serveru SSH.
  • Klikněte na tlačítko Připojit a přijměte následující upozornění.
  • Přetažení libovolných souborů nebo složek do okna WinSCP nebo z něj.

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Linux ?

  Jak sdílet soubory mezi systémy Windows a Linux

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete sdílet, a klikněte na příkaz Vlastnosti.
 • Otevřete kartu Sdílení a klikněte na možnost Pokročilé sdílení.
 • Zaškrtněte políčko „sdílet tuto složku“ a klikněte na Oprávnění.
 • Chcete-li získat plné řízení, vyberte možnost Everyone (můžete udělit pouze oprávnění ke čtení nebo zápisu, záleží na vašich potřebách).
 • Klikněte na OK.

  Fotografie v příspěvku „Flickr“ https://flickr.com/[email protected]/4570667617