Jak získat přístup k systému HP BIOS ?

Pro přístup do systému BIOS v počítači se systémem Windows musíte stisknout klávesu BIOS definovanou výrobcem, což může být klávesa F10, F2, F12, F1 nebo DEL.

Jak vstoupit do biosu v zařízení HP ?

Otevření nástroje BIOS Setup Utility

 • Vypněte počítač a počkejte pět sekund.
 • Zapněte počítač a ihned poté opakovaně stiskněte klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka spuštění.
 • Stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj pro nastavení systému BIOS.

  Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

  Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Konfigurace pořadí spouštění

 • Zapnutí nebo restartování počítače.
 • Když je obrazovka prázdná, stiskněte klávesu f10 pro přístup do nabídky nastavení systému BIOS. Nabídku nastavení systému BIOS lze na některých počítačích otevřít stisknutím klávesy f2 nebo f6.
 • Po otevření systému BIOS přejděte do nastavení spouštění systému. ..
 • Chcete-li změnit pořadí spouštění, postupujte podle pokynů na obrazovce.