Jak získat přístup k systému BIOS v systému Dell Windows ?

Stisknutím klávesy F2 získáte přístup k systémovým nastavením, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem k nastavení pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože ji systém někdy interpretuje jako zamčenou klávesu.

Jak získat přístup k systému BIOS společnosti Dell ?

Přístup k systému BIOS nebo konfiguraci systému v počítači Dell: Během spouštění několikrát stiskněte klávesu F2 na obrazovce s logem Dell. Během spouštění počítače opakovaně stiskněte klávesu F12 na obrazovce s logem Dell a v nabídce vyberte možnost BIOS Setup nebo System Setup.

Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo pohotovostním režimu.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstupte do systému BIOS Setup.

  Vypněte počítač. Zapněte počítač a na obrazovce s logem Dell rychle stiskněte funkční klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky neobjeví nabídka jednorázové přípravy spuštění.

  1. Přístup k nastavení.

 • Nastavení přístupu. Můžete ji otevřít kliknutím na ikonu ozubeného kola v nabídce Start.
 • Vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 • V levé nabídce vyberte možnost Obnovení.
 • Klikněte na Restartovat nyní v části Pokročilé spouštění. ..
 • Klikněte na Odstranit potíže.
 • Klikněte na Rozšířené možnosti.
 • Vyberte možnost Nastavení firmwaru UEFI. ..
 • Klikněte na Restartovat.

  29. dubna. 2019 .

  Jaký je klíč BIOS pro Dell ?

  Stisknutím klávesy F2 získáte přístup ke konfiguraci systému, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem ke konfiguraci pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože to může být někdy interpretováno jako zablokování systému.

  Jak zkontrolovat nastavení systému BIOS ?

  Zjištění aktuální verze systému BIOS

  Zapněte počítač a ihned poté opakovaně stiskněte klávesu Escape, dokud se neotevře spouštěcí nabídka. Stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj BIOS Setup Utility. Vyberte kartu Soubor, šipkou dolů vyberte možnost Systémové informace a stisknutím klávesy Enter vyhledejte revizi (verzi) a datum systému BIOS.

  Jak se dostanu do systému BIOS, když mi nefunguje klávesnice? ?

  Bezdrátové klávesnice nefungují mimo systém Windows pro přístup do biosu. Kabelová klávesnice USB by vám měla pomoci získat přístup k biosu bez potíží. Pro přístup do biosu není nutné povolovat porty USB. Stisknutí klávesy F10 hned po zapnutí počítače by vám mělo pomoci získat přístup do biosu.

  Pokud nemáte během spouštění počítače přístup k nastavení systému BIOS, vymažte systém CMOS podle následujících kroků:

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Najděte baterii na desce. ..
 • Počkejte hodinu a pak baterii znovu připojte.

  Proč se mi nezobrazuje systém BIOS ?

  Možná jste omylem zvolili nastavení Rychlé spuštění nebo Zaváděcí logo, které potlačují zobrazení systému BIOS a urychlují tak spuštění systému. S největší pravděpodobností bych se pokusil vymazat baterii CMOS (jejím vyjmutím a následnou výměnou).

  Jak vynutit systém BIOS ?

  Pokud nemůžete použít klíč BIOS a máte systém Windows 10, můžete použít funkci „Pokročilé spuštění“.

 • Přejděte do Nastavení.
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • V levém podokně vyberte možnost Obnovení.
 • V záhlaví Advanced Boot klikněte na Reboot Now.
 • Klikněte na Odstranit potíže.
 • Klikněte na Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.

  16 let. 2018 .Podobné položky

  • Je Linux Mint založen na Debianu ?
  • Co je vzdálená správa serveru ?
  • Jak otestovat aplikaci iOS online ?

  Jak vybrat možnost spouštění na notebooku Dell ?

  Systém BIOS Dell Phoenix

 • Musí být vybrán režim spouštění UEFI (ne legacy)
 • Secure Boot nastaven na Disabled. ..
 • Přejděte na kartu „Boot“ v systému BIOS a vyberte možnost Add Boot. (..
 • Zobrazí se nové okno s názvem „prázdné“ možnosti spouštění. (..
 • Pojmenujte ji „Jednotka CD/DVD/CD-RW“..
 • Stiskněte klávesu < F10 > pro uložení nastavení a restart.
 • Systém se restartuje.

  21. srpna. 2021 .

  Stačí podržet klávesu Shift na klávesnici a restartovat počítač. Otevřete nabídku Start a kliknutím na tlačítko „Napájení“ otevřete možnosti napájení. Nyní podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na „Restartovat“. Systém Windows se po krátké prodlevě automaticky spustí do rozšířených možností spouštění.

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS ?

  V systému Windows 7, 8 nebo 10 stiskněte klávesy Windows + R, do pole Spustit zadejte „msinfo32“ a stiskněte klávesu Enter. Číslo verze systému BIOS se zobrazí v podokně Souhrn systému.

  Mělo by být povoleno spouštění systému UEFI ?

  Mnoho počítačů s firmwarem UEFI umožňuje zapnout režim kompatibility se starším systémem BIOS. V tomto režimu pracuje firmware UEFI jako standardní BIOS místo firmwaru UEFI. … Pokud váš počítač tuto možnost má, najdete ji na obrazovce nastavení UEFI. Měli byste ji povolit pouze v případě potřeby.

  Co je zaváděcí režim UEFI ?

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží nad firmwarem počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash základní desky nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění počítače. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..

  Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

  Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Vypněte počítač. Zapněte počítač a na obrazovce s logem Dell rychle stiskněte funkční klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky neobjeví nabídka jednorázové přípravy spuštění.

  1. Přejděte do nastavení.

 • Přístup k nastavení. Můžete ji otevřít kliknutím na ikonu ozubeného kola v nabídce Start.
 • Vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 • V levé nabídce vyberte možnost Obnovení.
 • V části Pokročilé spouštění klikněte na Restartovat nyní. ..
 • Klikněte na Odstranit potíže.
 • Klikněte na Rozšířené možnosti.
 • Vyberte možnost Nastavení firmwaru UEFI. ..
 • Klikněte na Restartovat.

  29. dubna. 2019 .

  Jaký je klíč BIOS pro Dell ?

  Stisknutím klávesy F2 získáte přístup ke konfiguraci systému, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem ke konfiguraci pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože ji systém někdy interpretuje jako zamčenou klávesu.

  Jak zkontrolovat nastavení systému BIOS ?

  Zjištění aktuální verze systému BIOS

  Zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka Start. Stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj BIOS Setup Utility. Vyberte kartu Soubor, šipkou dolů vyberte možnost Systémové informace a stisknutím klávesy Enter vyhledejte revizi (verzi) a datum systému BIOS.

  Jak vstoupit do systému BIOS, pokud nefunguje klávesnice ?

  Bezdrátové klávesnice nefungují mimo systém Windows pro přístup do biosu. Kabelová klávesnice USB by vám měla pomoci získat přístup k biosu bez potíží. Pro přístup do biosu není nutné povolovat porty USB. Stisknutí klávesy F10 ihned po zapnutí počítače by vám mělo pomoci získat přístup do biosu.

  Pokud nemáte během spouštění počítače přístup ke konfiguraci systému BIOS, vymažte systém CMOS podle následujících kroků:

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Najděte baterii na desce. ..
 • Počkejte hodinu a pak baterii znovu připojte.

  Proč se mi nezobrazuje BIOS ?

  Možná jste omylem zvolili nastavení Quick Start nebo Boot Logo, které potlačují zobrazení systému BIOS a urychlují spuštění systému. S největší pravděpodobností bych se pokusil vymazat baterii CMOS (jejím vyjmutím a nahrazením).

  Jak vynutit systém BIOS ?

  Pokud nemůžete použít klíč BIOS a máte systém Windows 10, můžete k němu přistoupit pomocí funkce „Advanced Boot“.

 • Přejděte do Nastavení.
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • V levém podokně vyberte možnost Obnovení.
 • Klikněte na Restartovat nyní v záhlaví Pokročilé spouštění systému.
 • Klikněte na možnost Odstranit potíže.
 • Klikněte na Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na položku Nastavení firmwaru UEFI.

  16 let. 2018 .Související články

  • Je Linux Mint založen na Debianu ?
  • Co je vzdálená správa serveru ?
  • Jak otestovat aplikaci iOS online ?

  Jak vybrat možnost spouštění na notebooku Dell ?

  Systém BIOS Dell Phoenix

 • Musí být vybrán režim spouštění UEFI (ne legacy)
 • Zabezpečené spouštění nastavené na hodnotu Zakázáno. ..
 • Přejděte na kartu „Boot“ v systému BIOS a vyberte možnost Add Boot. (..
 • Zobrazí se nové okno s názvem „prázdné“ možnosti spouštění. (..
 • Pojmenujte ji „Jednotka CD/DVD/CD-RW“..
 • Stiskněte tlačítko < F10 > pro uložení nastavení a restartování.
 • Systém se restartuje.

  21. srpna. 2021 .

  Stačí podržet klávesu Shift na klávesnici a restartovat počítač. Otevřete nabídku Start a kliknutím na tlačítko „Napájení“ otevřete možnosti napájení. Nyní podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na možnost „Restartovat“. Systém Windows se po krátké prodlevě automaticky spustí v rozšířených možnostech spouštění.

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS ?

  V systému Windows 7, 8 nebo 10 stiskněte klávesy Windows + R, do pole Spustit zadejte „msinfo32“ a stiskněte klávesu Enter. Číslo verze systému BIOS se zobrazuje v podokně Souhrn systému.

  Musí být povoleno spouštění systému UEFI ?

  Mnoho počítačů s firmwarem UEFI umožňuje zapnout režim kompatibility se starším systémem BIOS. V tomto režimu pracuje firmware UEFI jako standardní BIOS místo firmwaru UEFI. … Pokud má váš počítač tuto možnost, najdete ji na obrazovce nastavení UEFI. Měli byste ji povolit pouze v případě potřeby.

  Co je zaváděcí režim UEFI ?

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží na firmwaru počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash základní desky nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění počítače. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..