Jak získat přístup k systému BIOS počítače Lenovo ThinkPad ?

Po zapnutí počítače stiskněte klávesu F1 nebo F2. Některé produkty Lenovo mají na boku (vedle tlačítka napájení) malé tlačítko Novo, které můžete stisknout (možná bude nutné podržet) pro přístup k nástroji BIOS Setup Utility. Po zobrazení této obrazovky může být nutné vstoupit do nastavení systému BIOS.

Jak vstoupit do systému BIOS v systému Windows 10 Lenovo ThinkPad ?

Vstup do systému BIOS ze systému Windows 10

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na Obnovení a poté na Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Možnosti. ..
 • Vyberte možnost Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.
 • Zvolte možnost Restartovat.
 • Zobrazí se rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak získat přístup k pokročilým nastavením systému Lenovo BIOS ?

  V nabídce vyberte možnost Odstraňování potíží a klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti. Klikněte na položku Nastavení firmwaru UEFI a vyberte možnost Restartovat. Systém se nyní spustí do nástroje pro nastavení systému BIOS. Chcete-li otevřít pokročilé nastavení spouštění systému Windows 10, otevřete nabídku Start a klikněte na možnost Nastavení.

  Chcete-li vstoupit do systému BIOS v systému Windows 7, stiskněte během spouštění systému rychle a opakovaně klávesu F2 (u některých produktů F1) nad logem Lenovo.

  Jak vnutit notebooku BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS :

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Esc, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak spustit systém BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access BIOS“, „Press F2 to access BIOS“, „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jaký je spouštěcí klíč pro Lenovo ?

  Rychlým a opakovaným stisknutím klávesy F12 nebo (Fn + F12) nad logem Lenovo během spouštění systému otevřete Správce spouštění systému Windows. Vyberte spouštěcí zařízení ze seznamu.

  Jak získat pokročilé nastavení systému InsydeH20 BIOS ?

  Obecně řečeno, pro BIOS InsydeH20 neexistují žádná „pokročilá nastavení“. Implementace ze strany dodavatele se může lišit a v jednu chvíli existovala JEDNA verze InsydeH20 s „pokročilými“ funkcemi – to není běžné. F10 + A by byl způsob, jak se k němu dostat, pokud by existoval ve vaší konkrétní verzi systému BIOS.

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží na firmwaru počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash základní desky nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění počítače. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..

  Jak otevřít systém BIOS v systému Windows 10 ?

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Řešit problémy. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti.
 • Vyberte „Nastavení firmwaru UEFI. ‚

  11 нв. 2019 .

  Nelze získat přístup k systému Lenovo BIOS ?

  Re: Nelze přistupovat k BIOSu v Lenovo ThinkPad T430i

  Stisknutím klávesy F12 spusťte spouštěcí nabídku -> Stisknutím klávesy Tab přepněte karty -> Vyberte vstup do systému BIOS -> Stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit počítač Lenovo ThinkPad z USB ?

  Stiskněte klávesu F12 ihned, jakmile se objeví logo Thinkpadu. Měla by se zobrazit vyskakovací nabídka se seznamem možností. Vyberte USB disk pomocí šipky a stiskněte klávesu Enter. Systém by se nyní měl spustit z paměti USB.Související články

  • Jak se mohu naučit veřejnou správu?
  • Co se stane, když někoho přepnete do režimu Nerušit v systému Android? ?
  • Jaký je úplný tvar IPA v systému iOS ?

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Pokud nemáte během spouštění počítače přístup k nastavení systému BIOS, vymažte systém CMOS podle následujících kroků:

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Najděte baterii na desce. ..
 • Počkejte hodinu a poté baterii znovu připojte.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  Odpovědi (6) Možnost Rychlé spuštění systému Windows Power neumožňuje u většiny počítačů přístup do biosu pomocí této klávesy esc. vyberte menu – restartovat, pak zkuste klávesu Escape pro vstup do biosu.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na možnost Obnovení a poté na možnost Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Možnosti. ..
 • Vyberte možnost Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.
 • Vyberte možnost Restartovat.
 • Zobrazí se rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak získat přístup k pokročilým nastavením systému Lenovo BIOS ?

  V nabídce vyberte možnost Odstraňování potíží a klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti. Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI a vyberte Restartovat. Systém se nyní spustí do nástroje pro nastavení systému BIOS. Chcete-li otevřít pokročilé nastavení spouštění ve Windows 10, otevřete nabídku Start a klikněte na možnost Nastavení.

  Chcete-li vstoupit do systému BIOS v systému Windows 7, stiskněte během spouštění systému rychle a opakovaně klávesu F2 (u některých produktů F1) na logu Lenovo.

  Jak vnutit notebooku BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS :

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Esc, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak spustit systém BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access the BIOS“ (Stiskněte klávesu F2 pro přístup do systému BIOS), „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jaký je klíč pro spuštění pro Lenovo ?

  Rychlým a opakovaným stisknutím klávesy F12 nebo (Fn + F12) nad logem Lenovo během spouštění systému otevřete Správce spouštění systému Windows. Vyberte spouštěcí zařízení ze seznamu.

  Jak získat pokročilá nastavení systému InsydeH20 BIOS ?

  Obecně řečeno, pro BIOS InsydeH20 neexistují žádná „pokročilá nastavení“. Implementace ze strany dodavatele se může lišit a svého času existovala JEDNA verze InsydeH20 s „pokročilými“ funkcemi – to není běžné. F10 + A by byl způsob, jak se k němu dostat, pokud by existoval ve vaší konkrétní verzi systému BIOS.

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží na firmwaru počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash základní desky nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění systému. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..

  Jak otevřít systém BIOS v systému Windows 10 ?

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Řešit problémy. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti.
 • Vyberte možnost „UEFI Firmware Settings“. ‚

  11 нв. 2019 .

  Nelze získat přístup k systému BIOS Lenovo ?

  Re: Nelze se dostat do BIOSu v Lenovo ThinkPad T430i

  Stisknutím klávesy F12 spusťte spouštěcí nabídku -> Stisknutím klávesy Tab přepněte karty -> Vyberte vstup do systému BIOS -> Stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit počítač Lenovo ThinkPad z USB ?

  Stiskněte klávesu F12 ihned, jakmile se objeví logo Thinkpadu. Měla by se zobrazit vyskakovací nabídka se seznamem možností. Vyberte jednotku USB pomocí šipky a stiskněte klávesu Enter. Systém by se nyní měl spustit z paměti USB.Podobné položky

  • Jak se učím veřejnou správu?
  • Co se stane, když někoho přepnete do režimu Nerušit v systému Android? ?
  • Jaký je úplný tvar IPA v systému iOS ?

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Pokud nemáte přístup k nastavení systému BIOS během spouštění počítače, vymažte systém CMOS podle následujících kroků :

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Vyhledání baterie na kartě. ..
 • Počkejte hodinu a pak baterii znovu připojte.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  Odpovědi (6) Možnost rychlého spuštění systému Windows Power neumožňuje u většiny počítačů přístup do biosu pomocí této klávesy esc. Zvolte Menu – Restartovat a zkuste klávesou Escape vstoupit do biosu.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Jak získat přístup k systému BIOS počítače Lenovo ThinkPad ?

  Po zapnutí počítače stiskněte klávesu F1 nebo F2. Některé produkty Lenovo mají na boku (vedle tlačítka napájení) malé tlačítko Novo, které můžete stisknout (možná bude nutné podržet) pro přístup k nástroji pro nastavení systému BIOS. Po zobrazení této obrazovky bude možná nutné vstoupit do nastavení systému BIOS.

  Jak vstoupit do systému BIOS v systému Windows 10 Lenovo ThinkPad ?

  Vstup do systému BIOS ze systému Windows 10

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na položku Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na možnost Obnovení a poté na možnost Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Možnosti. ..
 • Vyberte možnost Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.
 • Zvolte možnost Restartovat.
 • Zobrazí se rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak získat přístup k pokročilým nastavením systému Lenovo BIOS ?

  V nabídce vyberte možnost Odstraňování potíží a klikněte na možnost Rozšířené možnosti. Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI a vyberte Restartovat. Systém se nyní spustí do nástroje pro nastavení systému BIOS. Chcete-li otevřít pokročilé nastavení spouštění ve Windows 10, otevřete nabídku Start a klikněte na možnost Nastavení.

  Chcete-li vstoupit do systému BIOS v systému Windows 7, stiskněte během spouštění systému rychle a opakovaně klávesu F2 (u některých produktů F1) nad logem Lenovo.

  Jak vnutit notebooku BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS :

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Esc, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak spustit systém BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access BIOS“, „Press F2 to access BIOS“, „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jaký je klíč pro spuštění pro Lenovo ?

  Rychlým a opakovaným stisknutím klávesy F12 nebo (Fn + F12) na logu Lenovo během spouštění otevřete správce spouštění systému Windows. Vyberte spouštěcí zařízení ze seznamu.

  Jak získat pokročilé nastavení systému BIOS InsydeH20 ?

  Obecně řečeno, pro BIOS InsydeH20 neexistují žádná „pokročilá nastavení“. Implementace ze strany dodavatele se může lišit a v jednu chvíli existovala JEDNA verze InsydeH20 s „pokročilými“ funkcemi – to není běžné. F10 + A by byl způsob, jak se k němu dostat, pokud by existoval ve vaší konkrétní verzi systému BIOS.

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží na firmwaru počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash základní desky nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění systému. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..

  Jak otevřít systém BIOS v systému Windows 10 ?

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Řešit problémy“. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti.
 • Vyberte „Nastavení firmwaru UEFI. ‚

  11 нв. 2019 .

  Nelze získat přístup k systému BIOS Lenovo ?

  Re: Nelze přistupovat k BIOSu v Lenovo ThinkPad T430i

  Stisknutím klávesy F12 spusťte spouštěcí nabídku -> Stisknutím klávesy Tab přepněte karty -> Vyberte vstup do systému BIOS -> Stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit počítač Lenovo ThinkPad z USB ?

  Stiskněte klávesu F12 ihned, jakmile se objeví logo Thinkpadu. Měla by se zobrazit vyskakovací nabídka se seznamem možností. Vyberte USB disk pomocí šipky a stiskněte klávesu Enter. Systém by se nyní měl spustit z paměti USB.Související články

  • Jak sledovat Netflix v Ubuntu ?
  • Jaké jsou 3 hlavní operační systémy pro telefony ?
  • Kde jsou v systému Android uloženy vyzváněcí tóny ?

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Pokud nemáte během spouštění počítače přístup k nastavení systému BIOS, vymažte systém CMOS podle následujících kroků:

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Vyhledání baterie na mapě. ..
 • Počkejte hodinu a poté baterii znovu připojte.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  Odpovědi (6) Možnost rychlého spuštění systému Windows Power neumožňuje u většiny počítačů přístup do biosu pomocí této klávesy esc. vyberte menu – restartovat, pak zkuste klávesu Escape pro vstup do biosu.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

 • Klikněte na -> Nastavení nebo klikněte na Nová oznámení. ..
 • Klikněte na Aktualizace a zabezpečení.
 • Klikněte na možnost Obnovení a poté na možnost Restartovat nyní.
 • Po provedení výše uvedených postupů se zobrazí nabídka Možnosti. ..
 • Vyberte možnost Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na Nastavení firmwaru UEFI.
 • Vyberte možnost Restartovat.
 • Zobrazí se rozhraní nástroje BIOS Setup Utility.

  Jak získat přístup k pokročilým nastavením systému Lenovo BIOS ?

  V nabídce vyberte možnost Odstraňování potíží a klikněte na možnost Rozšířené možnosti. Klikněte na položku Nastavení firmwaru UEFI a vyberte možnost Restartovat. Systém se nyní spustí do nástroje pro nastavení systému BIOS. Chcete-li otevřít pokročilé nastavení spouštění systému Windows 10, otevřete nabídku Start a klikněte na možnost Nastavení.

  Chcete-li vstoupit do systému BIOS v systému Windows 7, stiskněte při spouštění systému rychle a opakovaně klávesu F2 (u některých produktů F1) na logu Lenovo.

  Jak vynutit přepnutí notebooku do systému BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS:

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Esc, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak spustit systém BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access the BIOS“ (Stiskněte klávesu F2 pro přístup do systému BIOS), „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jaký je klíč pro spuštění pro Lenovo ?

  Rychlým a opakovaným stisknutím klávesy F12 nebo (Fn + F12) na logu Lenovo během spouštění systému otevřete správce spouštění systému Windows. Vyberte spouštěcí zařízení ze seznamu.

  Jak získat pokročilé nastavení systému InsydeH20 BIOS ?

  Obecně řečeno, pro BIOS InsydeH20 neexistují žádná „pokročilá nastavení“. Implementace dodavatelem se může lišit a svého času existovala JEDNA verze InsydeH20 s „pokročilými“ funkcemi – to není běžné. F10 + A by byl způsob, jak se k němu dostat, pokud by existoval ve vaší konkrétní verzi systému BIOS.

  UEFI je v podstatě malý operační systém, který běží na firmwaru počítače a dokáže mnohem více než BIOS. Může být uložen v paměti flash na základní desce nebo může být načten z pevného disku nebo síťového sdílení při spuštění počítače. Reklama. Různé počítače s UEFI budou mít různá rozhraní a funkce..

  Jak otevřít systém BIOS v systému Windows 10 ?

  Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Odstraňování problémů. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti“.
 • Vyberte možnost „UEFI Firmware Settings“. ‚

  11 нв. 2019 .

  Nelze získat přístup k systému Lenovo BIOS ?

  Re: Nelze přistupovat k BIOSu v Lenovo ThinkPad T430i

  Stisknutím klávesy F12 spusťte nabídku Start -> Stisknutím klávesy Tab přepněte karty -> Vyberte vstup do systému BIOS -> Stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit počítač Lenovo ThinkPad z USB ?

  Stiskněte klávesu F12 ihned, jakmile se objeví logo Thinkpadu. Měla by se zobrazit vyskakovací nabídka se seznamem možností. Vyberte USB disk pomocí šipky a stiskněte klávesu Enter. Systém by se nyní měl spustit z paměti USB.Podobné položky

  • Jak sledovat Netflix v Ubuntu ?
  • Jaké jsou 3 hlavní operační systémy pro telefony ?
  • Kde jsou v systému Android uloženy vyzváněcí tóny ?

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Pokud nemáte během spouštění počítače přístup k nastavení systému BIOS, vymažte systém CMOS podle následujících kroků:

 • Vypněte všechna zařízení připojená k počítači.
 • Odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu.
 • Odstraňte kryt počítače.
 • Najděte baterii na desce. ..
 • Počkejte hodinu a pak baterii znovu připojte.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  Odpovědi (6) Možnost rychlého spuštění systému Windows Power neumožňuje u většiny počítačů přístup do biosu pomocí této klávesy esc. vyberte nabídku – restartovat, pak zkuste klávesu Escape pro vstup do biosu.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.