Jak získat přístup k localhost v systému Linux ?

4 odpovědi. Chcete-li přistupovat k serveru ze serveru samotného, použijte adresu http://localhost/ nebo http://127.0.0.1/ . Chcete-li k serveru přistupovat z jiného počítače ve stejné síti, použijte adresu http://192.168.XX, kde XX je místní IP adresa vašeho serveru. Místní IP adresu serveru (za předpokladu, že se jedná o systém Linux) zjistíte příkazem hostname -I .

Funguje Localhost v systému Linux ?

WSL překládá systémová volání Linuxu na volání systému Windows, takže síťová data Ubuntu procházejí stejným zásobníkem TCP/IP jako data systému Windows. Stručně řečeno to znamená, že chcete-li přistupovat k místnímu hostiteli systému Linux, jednoduše přistupujete k místnímu hostiteli systému Windows, jsou to stejné. localhost:4567 nebo 127.0. 0.1:4567 udělá to, co chcete.

Jak získat přístup k mému místnímu hostiteli ?

Chcete-li zobrazit obsah, otevřete prohlížeč Chrome v zařízení se systémem Android a přejděte na port localhost, který jste zadali v poli Port zařízení. Pokud byste například do pole zadali 5000, přejdete na adresu localhost:5000 .

Jak přistupovat k localhost z terminálu ?

Běžné použití Localhost

 • Otevřete dialogové okno Spustit funkci (klávesy Windows + R) a zadejte cmd. Stiskněte klávesu Enter. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu můžete také zadat cmd a ze seznamu vybrat Příkazový řádek. Doporučuje se spouštět jako správce.
 • Zadejte ping 127.0. 0.1 a stiskněte klávesu Enter.

  9 окт. 2019 .

  Co je localhost v systému Linux ?

  localhost je síťový termín; je to název hostitele síťového rozhraní smyčky serveru, na který se odkazuje (což znamená, že každý server má „localhost“). Rozhraní zpětné smyčky obchází jakýkoli hardware místního síťového rozhraní a slouží jako metoda pro opětovné připojení k samotnému serveru.

  Jaká je moje IP adresa localhost systému Linux ?

  Následující příkazy vám umožní získat privátní IP adresu rozhraní:

 • ifconfig -a.
 • ip adresa (ip a)
 • hostname -I | awk ‚{print $1}‘
 • ip route get 1.2. ..
 • (Fedora) Nastavení Wifi → klikněte na ikonu nastavení vedle názvu Wifi, ke které jste připojeni → zobrazí se Ipv4 a Ipv6.
 • nmcli -p show device.

  7. srpna. 2020 .

  Mohu získat přístup k localhost, ale ne k IP ?

  Pokud máte přístup k serveru spuštěnému na vlastním počítači prostřednictvím 127.0.0.1. 0.1 (nebo localhost ), ale ne přes IP adresu počítače, to znamená, že software serveru je nakonfigurován tak, aby naslouchal pouze na rozhraní localhost.

  Jak získat přístup k místnímu hostiteli Xampp ?

 • Přejděte do ovládacího panelu XAMPP.
 • Klikněte na apache > config > Apache (httpd).conf)
 • Vyhledejte položku Listen 80 a nahraďte ji položkou Listen 8080.
 • Poté zkontrolujte místní IP adresu pomocí příkazu ipconfig (konzola cmd)
 • Vyhledejte položku ServerName localhost:80 a nahraďte ji svou místní ip:8080 (např.192.168.1.156:8080)