Jak zapnout počítač

Klikněte na odkaz, který nejlépe odpovídá typu počítače, který se snažíte zapnout. Pokud si nejste jisti, jaký typ počítače používáte, podívejte se na naši definici počítače, kde najdete příklady všech typů počítačů.

Jak zapnout stolní počítač

Vyhledejte a stiskněte tlačítko napájení na přední nebo horní straně počítače. Tlačítko by mělo vypadat podobně jako obrázek v horní části této stránky. Tlačítko počítače hledejte uprostřed nebo v pravém horním rohu skříně počítače. Některé malé počítače, například Mac Mini, mohou mít tlačítko napájení také v pravém zadním rohu počítače.

Tlačítko napájení se na notebooku nebo netbooku obvykle nachází nad klávesnicí, na levé, střední nebo pravé straně. Pokud nemůžete najít tlačítko napájení nad klávesnicí, podívejte se na pravý pant obrazovky.Poznámka

Pokud je baterie notebooku nabitá, lze notebook zapnout s napájecím kabelem nebo bez něj. Nové počítače nebo počítače, které nebyly dlouho zapnuté, však mohou potřebovat napájecí adaptér, dokud se baterie plně nenabije.

Pokud jste našli tlačítko napájení, ale počítač se po stisknutí tlačítka nezapne, může být problém v počítači.

Jak zapnout server

Věžové a rackové servery mají tlačítko napájení v pravém horním, středním nebo levém rohu pro snadný přístup.Podobné položky

  • problémy s msgrv32
  • Jak řešit problémy v systému Windows po instalaci nového softwaru
  • Jak opravit chybu fatální výjimky

Poznámka

Server lze také připojit k napájecí liště, přepínači KVM nebo automatickému přepínači ATS (Automatic Transfer Switch). Pokud se server nezapne, zkontrolujte, zda všechna tato zařízení fungují a nebrání zapnutí serveru.

Jak zapnout tablet

Umístění tlačítka napájení se může lišit v závislosti na typu tabletu, který používáte. Tlačítko napájení je malé obdélníkové tlačítko v pravém horním rohu tabletu. Pokud se tlačítko napájení nenachází na žádném z těchto míst, zkontrolujte jednu z dalších stran.

Jedním stisknutím tlačítka napájení by se měl tablet probudit a zobrazit displej. Pokud stisknutí tlačítka nefunguje, zkuste tlačítko stisknout a podržet několik sekund.Poradenství

Pokud není baterie nabitá, nelze tablet zapnout. Pokud výše uvedené kroky nevedou k připojení tabletu k funkční zásuvce nebo portu USB, počkejte několik minut a poté zkuste výše uvedené kroky provést znovu.

Jak zapnout smartphone

U většiny chytrých telefonů (Android a iPhone) se tlačítko napájení nachází v pravém horním rohu telefonu. Pokud stisknutí a uvolnění tlačítka nic neudělá, zkuste tlačítko stisknout a podržet několik sekund.

Pokud výše uvedené kroky nevedou k zapnutí smartphonu, připojte jej k napájecímu kabelu, počkejte několik minut a zkuste výše uvedené kroky provést znovu. Pokud to funguje, baterie nemusí být plně nabitá. Nechte smartphone připojený k síti a nechte ho několik hodin nabíjet. Pokud má smartphone po dobití stejný problém, je baterie vadná.

Pokud se smartphone ani po provedení výše uvedených kroků nezapne, jedná se o hardwarový problém a je třeba jej odeslat k opravě.