Jak vstoupit do systému BIOS v pokročilém režimu ?

Jak otevřít pokročilý systém BIOS systému Windows 10 ?

Po restartování počítače se zobrazí speciální nabídka s možností „Použít zařízení“, „Pokračovat“, „Vypnout počítač“ nebo „Řešit problémy“. V tomto okně vyberte možnost „Advanced Options“, poté vyberte možnost „UEFI Firmware Settings“. To vám umožní vstoupit do systému BIOS počítače se systémem Windows 10.

Jak vstoupit do režimu BIOS ?

Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access the BIOS“ (Stiskněte klávesu F2 pro přístup do systému BIOS), „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

Může systém Windows 10 změnit nastavení systému BIOS ?

Stručně řečeno, systém BIOS je připojen k základní desce počítače a řídí téměř vše. Ačkoli v hlavním panelu systému Windows 10 je k dispozici mnoho možností přizpůsobení, některá nastavení lze změnit pouze v systému BIOS.

Systém Windows 10 nabízí mnoho možností, které můžete konfigurovat přímo v operačním systému, ale v každém notebooku nebo stolním počítači lze některá nastavení změnit pouze v systému BIOS (základní vstupní/výstupní systém).

Jak změnit nastavení systému BIOS ?

Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Jak přistupovat k systému BIOS bez UEFI ?

  klávesa Shift při vypnutí atd. dobře klávesa Shift a restart jednoduše načíst boot menu, tj. po BIOSu při spuštění systému. Vyhledejte u výrobce svou značku a model a zjistěte, zda je k tomu k dispozici klíč. Nechápu, jak vám může systém Windows zabránit v zadání systému BIOS.

  Jak mohu vstoupit do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

  Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.