Jak vstoupit do systému BIOS na notebooku Dell ?

Zapnutí systému. Stisknutím klávesy F2 získáte přístup ke konfiguraci systému, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem k nastavení pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože ji systém někdy interpretuje jako zamčenou klávesu.

Jak vstoupím do systému BIOS, když nefunguje klávesa F2? ?

Klávesa F2 stisknutá v nesprávný čas

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Jak spustit systém BIOS v počítači Dell ?

  Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky:

 • Režim zavádění musí být zvolen jako UEFI (není dědičný)
 • Secure Boot nastaven na Disabled. ..
 • Přejděte na kartu „Boot“ v systému BIOS a vyberte možnost Add Boot. (..
 • Zobrazí se nové okno s názvem prázdné možnosti spuštění. (..
 • Pojmenujte jej „CD/DVD/CD-RW přehrávač“..
 • Stiskněte klávesu < F10 > pro uložení nastavení a restartování.
 • Systém se restartuje.

  21. srpna. 2021 .

  Stisknutím klávesy „F2“ nebo „F12“ se dostanete do spouštěcí nabídky většiny notebooků a stolních počítačů Dell.

  Jak vnutit notebooku BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS :

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Esc, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak přistupovat k režimu BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. pro vstup do nastavení“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jak používat klávesu F2 na notebooku ?

  Ačkoli je tato zkratka docela pohodlná, ne všechny notebooky jsou vybaveny klávesou Fn lock, všimněte si ikony Fn lock nebo symbolu uzamčení/odemčení na klávesách F1, F2… nebo klávesy Esc. Po jeho nalezení stiskněte současně klávesu Fn + klávesu Function Lock, čímž aktivujete nebo deaktivujete standardní klávesy F1, F2, … F12.

  Přístup k systému BIOS v systému Windows 10 Dell ?

  Zavedení systému UEFI (BIOS) ze systému Windows 10

  Stisknutím klávesy F2 získáte přístup ke konfiguraci systému, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem ke konfiguraci pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože ji systém někdy interpretuje jako zamčenou klávesu.

  Na obrazovce Systémové nástroje vyberte možnost Konfigurace systému > Konfigurace BIOSu/Platformy (RBSU) > Možnosti spouštění > Pokročilá údržba spouštění UEFI > Přidat možnost spouštění a stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit notebook Dell z USB ?

  Dell XPS 2020 – spouštění z USB

 • Vypnutí notebooku.
 • Připojení jednotky USB Flash NinjaStik.
 • Zapnutí notebooku.
 • Stiskněte klávesu F12.
 • Zobrazí se obrazovka s možností spuštění, vyberte paměť USB, ze které chcete spustit systém.

  Změna priority spouštěcího zařízení počítače

 • Restartujte počítač a může se zobrazit obrazovka s nápisem „Stiskněte F12 Boot pro spouštěcí nabídku“ nebo „Stiskněte Delete pro konfiguraci“.
 • Po vstupu do nabídky Start můžete pomocí šipek nahoru a dolů vybrat zařízení, které chcete spustit. ..
 • Stisknutím klávesy „Delete“ v kroku 1 vstupte do systému BIOS.

  Jak získat přístup k rozšířeným možnostem spouštění ?

  Obrazovka Rozšířené možnosti spuštění umožňuje spouštět systém Windows v pokročilých režimech pro řešení problémů. Do nabídky se dostanete zapnutím počítače a stisknutím klávesy F8 před spuštěním systému Windows. Některé možnosti, například nouzový režim, spouštějí systém Windows v omezeném stavu, kdy jsou spuštěny pouze základní funkce.Související články

  • Jak odstranit nežádoucí soubory z jednotky C systému Windows 7 ?
  • Jak odebrat přihlášení správce ?
  • Jak zjistit, které aplikace vybíjejí baterii systému Android ?

  Po spuštění počítače může uživatel vstoupit do spouštěcí nabídky stisknutím libovolné klávesy na klávesnici. Běžné klávesy pro přístup do spouštěcí nabídky jsou Esc, F2, F10 nebo F12, v závislosti na výrobci počítače nebo základní desky. Konkrétní klávesa, kterou je třeba stisknout, je obvykle uvedena na úvodní obrazovce počítače.

  Jak zrychlit spouštění systému BIOS ?

  Pokud máte povolenou funkci Quick Start a chcete přistupovat k nastavení systému BIOS. Podržte stisknutou klávesu F2 a zapněte. Tím se dostanete do nástroje pro nastavení systému BIOS. Možnost Rychlé spuštění můžete zakázat zde.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete změnit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Jak opravit selhání spouštění systému po chybné aktualizaci systému BIOS v 6 krocích :

 • Resetování CMOS.
 • Zkuste spustit počítač v nouzovém režimu.
 • Úprava nastavení systému BIOS.
 • Přeflashování systému BIOS.
 • Přeinstalujte systém.
 • Výměna základní desky.

  8. dubna. 2019 .

 • Ujistěte se, že je systém vypnutý a není v režimu hibernace nebo spánku.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund a uvolněte je. Měla by se zobrazit nabídka tlačítka napájení. ..
 • Stisknutím klávesy F2 vstoupíte do nastavení systému BIOS.

  Jak spustit systém BIOS v počítači Dell ?

  Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky:

 • Musí být vybrán režim spouštění UEFI (ne legacy)
 • Secure Boot nastaven na Disabled. ..
 • Přejděte na kartu „Boot“ v systému BIOS a vyberte možnost Add Boot. (..
 • Zobrazí se nové okno s názvem „prázdné“ možnosti spouštění. (..
 • Pojmenujte ji „Jednotka CD/DVD/CD-RW“..
 • Stiskněte tlačítko < F10 > pro uložení nastavení a restartování počítače.
 • Systém se restartuje.

  21. srpna. 2021 .

  Stisknutím klávesy „F2“ nebo „F12“ získáte přístup k většině spouštěcích nabídek notebooků a stolních počítačů Dell.

  Jak vnutit notebooku BIOS ?

  Zavedení systému UEFI nebo BIOS :

 • Spusťte počítač a stiskněte klávesu výrobce pro otevření nabídek. Běžně používané klávesy: Escape, Delete, F1, F2, F10, F11 nebo F12. ..
 • Nebo pokud je systém Windows již nainstalován, na přihlašovací obrazovce nebo v nabídce Start vyberte možnost Napájení ( ) > podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte možnost Restartovat.

  Jak přistupovat k režimu BIOS ?

  Chcete-li získat přístup k systému BIOS, musíte během spouštění počítače stisknout klávesu. Tato klávesa se často zobrazuje během zavádění počítače se zprávou „Press F2 to access the BIOS“ (Stiskněte klávesu F2 pro přístup do systému BIOS), „Press zadat konfiguraci“ nebo něco podobného. Mezi běžné klávesy, které můžete potřebovat stisknout, patří Delete, F1, F2 a Escape.

  Jak používat klávesu F2 na notebooku ?

  Ačkoli je tato zkratka docela pohodlná, ne všechny notebooky jsou vybaveny klávesou Fn lock, všimněte si ikony Fn lock nebo symbolu uzamčení/odemčení na klávesách F1, F2… nebo klávesy Esc. Po jeho nalezení stiskněte současně klávesu Fn + klávesu Function Lock, čímž povolíte nebo zakážete standardní klávesy F1, F2, … F12.

  Přístup k systému BIOS v systému Windows 10 Dell ?

  Zavedení systému UEFI (BIOS) ze systému Windows 10

  Stisknutím klávesy F2 přejdete do nastavení systému, když se zobrazí logo Dell. Pokud máte potíže s přístupem ke konfiguraci pomocí této metody, stiskněte klávesu F2, když poprvé blikne kontrolka klávesnice. Snažte se nedržet stisknutou klávesu F2, protože ji systém někdy interpretuje jako zamčenou klávesu.

  Na obrazovce Systémové nástroje vyberte možnost Konfigurace systému > Konfigurace BIOSu/Platformy (RBSU) > Možnosti spouštění > Pokročilá údržba spouštění UEFI > Přidat možnost spouštění a stiskněte klávesu Enter.

  Jak spustit notebook Dell z rozhraní USB ?

  Dell XPS 2020 – spouštění z USB

 • Vypnutí notebooku.
 • Připojte disk USB NinjaStik.
 • Zapnutí notebooku.
 • Stiskněte klávesu F12.
 • Zobrazí se obrazovka s možností spuštění, vyberte paměť USB, ze které chcete spustit systém.

  Změna priority spouštěcího zařízení počítače

 • Restartujte počítač a může se zobrazit obrazovka s nápisem „Stiskněte F12 Boot pro spouštěcí nabídku“ nebo „Stiskněte Delete pro konfiguraci“.
 • Po vstupu do nabídky spouštění můžete pomocí šipek nahoru a dolů vybrat zařízení, ze kterého chcete spustit systém. ..
 • Stisknutím klávesy „Delete“ v kroku 1 vstupte do systému BIOS.

  Jak získat přístup k rozšířeným možnostem spuštění ?

  Obrazovka Rozšířené možnosti spouštění umožňuje spouštět systém Windows v pokročilých režimech řešení problémů. Do nabídky se dostanete zapnutím počítače a stisknutím klávesy F8 před spuštěním systému Windows. Některé možnosti, například nouzový režim, spouštějí systém Windows v omezeném stavu, kdy jsou spuštěny pouze základní položky.Související články

  • Jak odstranit nežádoucí soubory z jednotky C systému Windows 7 ?
  • Jak odebrat přihlášení správce ?
  • Jak zjistit, které aplikace vybíjejí baterii systému Android ?

  Při spuštění počítače může uživatel vstoupit do nabídky spuštění stisknutím jedné z kláves na klávesnici. Běžné klávesy pro přístup do spouštěcí nabídky jsou Esc, F2, F10 nebo F12, v závislosti na výrobci počítače nebo základní desky. Konkrétní klávesa, kterou je třeba stisknout, je obvykle uvedena na úvodní obrazovce počítače.

  Jak zrychlit spouštění systému BIOS ?

  Pokud jste povolili funkci Quick Start a chcete získat přístup ke konfiguraci systému BIOS. Podržte stisknutou klávesu F2 a zapněte funkci. Tím se dostanete do nástroje pro nastavení systému BIOS. Možnost rychlého spuštění můžete zakázat zde.

  Jak změnit nastavení systému BIOS ?

  Jak nastavit systém BIOS pomocí nástroje BIOS Setup Utility

 • Přístup k nástroji BIOS Setup Utility stisknutím klávesy F2, zatímco systém provádí test POST (Power On Self Test). ..
 • K navigaci v nástroji BIOS Setup Utility použijte následující klávesy: ..
 • Přejděte na položku, kterou chcete upravit. ..
 • Stisknutím klávesy Enter vyberte položku. ..
 • Ke změně pole použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů nebo klávesy + nebo -.

  Jak opravit systém BIOS, který se nechce spustit ?

  Jak opravit selhání spouštění systému po chybné aktualizaci systému BIOS v 6 krocích:

 • Resetování CMOS.
 • Zkuste spustit počítač v nouzovém režimu.
 • Úprava nastavení systému BIOS.
 • Znovu prohledejte systém BIOS.
 • Přeinstalujte systém.
 • Výměna základní desky.

  8. dubna. 2019 .