Jak uložit snímek obrazovky v systému Linux ?

Kde je snímek obrazovky uložen pod Linuxem ?

Při použití klávesové zkratky se snímek automaticky uloží do složky Obrázky v domovské složce s názvem souboru začínajícím Screenshot a obsahujícím datum a čas pořízení snímku. Pokud nemáte složku Obrázky, budou obrázky uloženy do vaší osobní složky.

Jak pořídit snímek obrazovky a uložit jej ?

Pořízení snímku obrazovky v zařízení se systémem Android:

 • Současné stisknutí kolébky hlasitosti a tlačítka napájení. Poznámka: Některá zařízení se systémem Android mohou mít jiné kombinace tlačítek nebo mohou vyžadovat aplikaci pro pořízení snímku obrazovky.
 • Podržte tlačítka stisknutá, dokud není snímek obrazovky pořízen.
 • Náhled snímku obrazovky v galerii.

  7 dní stará. 2020 .

  Jak uložit snímek obrazovky v Ubuntu ?

  Pomocí těchto globálních klávesových zkratek můžete kdykoli rychle pořídit snímek plochy, okna nebo oblasti:

 • Prt Scrn pro pořízení snímku obrazovky plochy.
 • Alt+Prt Scrn pro pořízení snímku obrazovky okna.
 • Shift+Prt Scrn pro pořízení snímku obrazovky vybrané oblasti.