Jak povolit systémovou lištu v systému Windows 10 ?

Jak získat zpět svou systémovou lištu ?

Stisknutím klávesy Windows na klávesnici zobrazíte nabídku Start. Tím by se měl také zobrazit hlavní panel. Klikněte pravým tlačítkem myši na nyní viditelný hlavní panel a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu. Kliknutím na tlačítko „Automaticky skrýt hlavní panel v režimu plochy“ tuto možnost vypnete.

Jak zobrazit všechny ikony v systémové liště ve Windows 10 ?

Vždy zobrazit všechny ikony stavového řádku ve Windows 10

 • Otevřít nastavení.
 • Přejděte na stránku Přizpůsobení – Hlavní panel.
 • Vpravo klikněte na odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu“ v části Oznamovací oblast.
 • Na další stránce povolte možnost „V oznamovací oblasti vždy zobrazovat všechny ikony“.

  Jak spravovat systémovou lištu v systému Windows 10 ?

  Správa a zobrazování ikon na systémové liště v systému Windows 10

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu systému Windows 10 a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu.
 • Odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu“ nabízí možnosti povolení nebo zakázání ikon na hlavním panelu. ..
 • Ikony můžete přepínat tak, aby byly viditelné pouze ty ikony, které chcete zobrazit, zatímco všechny ostatní ikony jsou skryté.

  11. dubna. 2015 г.

  Kde je můj systémový panel ?

  Oznamovací oblast (známá také jako systémová lišta) se nachází na hlavním panelu systému Windows, obvykle v pravém dolním rohu. Obsahuje miniaturní ikony pro snadný přístup k systémovým funkcím, jako je nastavení antivirového programu, tiskárny, modemu, hlasitosti, stavu baterie atd.

  Jak přidat ikony do systémové lišty ?

  Tím se dostanete přímo na obrazovku Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel. Přejděte dolů do části „Oznamovací oblast“ a klikněte na odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu“. Pomocí tohoto seznamu můžete přizpůsobit ikony, které se zobrazují na hlavním panelu.

  Jak obnovit hlavní panel ?

  Stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Shift + Escape vyvoláte hlavní panel. Přejděte na kartu Proces. Hledání v seznamu procesů Průzkumníka Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na proces a vyberte možnost Restartovat.

  Jak zobrazit ikony na systémové liště ?

  Stiskněte klávesu Windows, napište „nastavení hlavního panelu“ a stiskněte klávesu Enter . Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu. V zobrazeném okně přejděte do části Oblast oznámení. Zde můžete vybrat možnost Vybrat ikony, které se mají zobrazit v systémové liště, nebo Povolit či zakázat systémové ikony.

  1. Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Nastavení nebo stiskněte klávesy s logem Windows + I a přejděte do nabídky Systém > Oznámení a akce. 2. Klikněte na možnost Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu, a Povolit nebo zakázat systémové ikony a přizpůsobte si ikony systémových oznámení.

  Jak obnovit skryté ikony na hlavním panelu ?

  Pokud chcete přidat skrytou ikonu na systémovou lištu, klepněte na šipku Zobrazit skryté ikony vedle systémové lišty nebo na ni klepněte a přetáhněte požadovanou ikonu na systémovou lištu. Můžete přetáhnout libovolný počet skrytých ikon.

  Jak povolit systémovou lištu ?

  Windows 10 – Systémová lišta

 • Krok 1 – Přejděte do okna NASTAVENÍ a vyberte možnost Systém.
 • Krok 2 – V okně SYSTÉM vyberte možnost Oznámení a akce. ..
 • Krok 3 – V okně VYBRAT, KTERÉ IKSONY SE ZOBRAZÍ NA PÁSU ÚKOLŮ můžete ikony libovolným způsobem povolit nebo zakázat.

  Jak zmenšit velikost systémové lišty ve Windows 10 ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a deaktivujte možnost „Zamknout hlavní panel“. Pak umístěte myš na horní okraj hlavního panelu a tažením za něj změňte jeho velikost jako u okna. Velikost hlavního panelu můžete zvětšit přibližně na polovinu velikosti obrazovky.

  Jak získat ikonu McAfee v systémové liště ?

  Řešení

 • Klikněte na tlačítko Start, Programy, McAfee, VirusScan Console.
 • Vyberte Nástroje, Možnosti uživatelského rozhraní.
 • Ujistěte se, že je povolena jedna z možností Zobrazit ikonu v systémové liště.
 • Pokud je vybrána některá z těchto možností, vyberte možnost Nezobrazovat ikonu v systémové liště a klikněte na tlačítko Použít.

  22 сент. 2020 .Podobné články

  • Mohu si do starého telefonu nainstalovat Android Go ?
  • Jak najít dočasné soubory v systému Linux ?
  • Jak vytvořit smyčku shellového skriptu v systému Linux ?

  Jaký je další název systémového zásobníku ?

  Oznamovací oblast se běžně označuje jako systémová lišta, což je podle společnosti Microsoft nesprávné, ačkoli se tento termín někdy používá v dokumentaci společnosti Microsoft, článcích, popisech softwaru a dokonce i v aplikacích společnosti Microsoft, jako je Bing Desktop.

  Naštěstí existuje způsob, jak panel nástrojů rychlého spuštění vrátit zpět. Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Panely nástrojů a poté Nový panel nástrojů. Zobrazí se panel nástrojů Rychlé spuštění, ale je třeba jej přesunout na správné místo na hlavním panelu.

  Je třeba spustit Správce úloh: stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Ctrl + Shift + Escape. Po otevření okna Správce úloh vyhledejte na kartě „Procesy“ položku „Průzkumník Windows“, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z rozevírací nabídky vyberte možnost „Ukončit úlohu“. Průzkumník Windows se restartuje. To by mělo problém alespoň dočasně vyřešit.

 • Otevřít nastavení.
 • Přejděte na Přizpůsobit – Hlavní panel.
 • Vpravo klikněte na odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu“ v části Oznamovací oblast.
 • Na další stránce aktivujte možnost „V oznamovací oblasti vždy zobrazovat všechny ikony“.

  Jak spravovat systémovou lištu v systému Windows 10 ?

  Správa a zobrazování ikon na systémové liště v systému Windows 10

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu systému Windows 10 a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu.
 • Odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu“ nabízí možnosti povolení nebo zakázání ikon na hlavním panelu. ..
 • Ikony můžete přepínat tak, aby byly viditelné pouze ty ikony, které chcete zobrazit, zatímco všechny ostatní ikony jsou skryté.

  11. dubna. 2015 г.

  Kde je můj systémový panel ?

  Systémová lišta (známá také jako „systémová lišta“) se nachází na hlavním panelu systému Windows, obvykle v pravém dolním rohu. Obsahuje miniaturní ikony pro snadný přístup k systémovým funkcím, jako je nastavení antivirového programu, tiskárny, modemu, hlasitosti zvuku, stavu baterie atd.

  Jak přidat ikony do systémové lišty ?

  Tím se dostanete přímo na obrazovku Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel. Přejděte dolů do části „Oznamovací oblast“ a klikněte na odkaz „Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu“. Pomocí tohoto seznamu můžete přizpůsobit ikony, které se zobrazují na hlavním panelu.

  Jak obnovit hlavní panel ?

  Stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Shift + Escape vyvoláte hlavní panel. Přejděte na kartu Proces. Hledání v seznamu procesů Průzkumníka Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na proces a vyberte možnost Restartovat.

  Jak zobrazit ikony na systémové liště ?

  Stiskněte klávesu Windows, napište „nastavení hlavního panelu“ a stiskněte klávesu Enter . Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Nastavení hlavního panelu. V zobrazeném okně přejděte do části Oblast oznámení. Zde můžete vybrat možnost Vybrat ikony, které se zobrazí na hlavním panelu, nebo Povolit nebo zakázat systémové ikony.

  1. Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Nastavení nebo stiskněte klávesy s logem Windows + I a přejděte do nabídky Systém > Oznámení a akce. 2. Klikněte na možnost Vybrat ikony, které se zobrazují na hlavním panelu, a na možnost Povolit nebo zakázat systémové ikony a poté si přizpůsobte ikony systémových oznámení.

  Jak vrátit skryté ikony na hlavní panel ?

  Pokud chcete do oznamovací oblasti přidat skrytou ikonu, klepněte na šipku Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti nebo na ni klepněte a přetáhněte požadovanou ikonu do oznamovací oblasti. Můžete přetáhnout libovolný počet skrytých ikon.

  Jak aktivovat systémovou lištu ?

  Windows 10 – Systémová lišta

 • Krok 1 – Přejděte do okna NASTAVENÍ a vyberte možnost Systém.
 • Krok 2 – V okně SYSTÉM vyberte možnost Oznámení a akce. ..
 • Krok 3 – V okně VYBRAT, KTERÉ IKONY SE ZOBRAZÍ NA PÁSU ÚKOLŮ můžete ikony libovolně povolit nebo zakázat.

  Jak zmenšit velikost systémové lišty ve Windows 10 ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a zakažte možnost „Zamknout hlavní panel“. Pak umístěte myš na horní okraj hlavního panelu a tažením za něj změňte jeho velikost jako u okna. Velikost hlavního panelu můžete zvětšit přibližně na polovinu velikosti obrazovky.

  Jak získat ikonu McAfee v systémové liště ?

  Řešení

 • Klikněte na tlačítko Start, Programy, McAfee, VirusScan Console.
 • Vyberte Nástroje, Možnosti uživatelského rozhraní.
 • Ujistěte se, že je povolena jedna z možností Zobrazit ikonu v systémové liště.
 • Pokud je vybrána jedna z těchto možností, vyberte možnost Nezobrazovat ikonu v systémové liště a klikněte na tlačítko Použít.

  22 сент. 2020 .Podobné položky

  • Mohu si do starého telefonu nainstalovat Android Go ?
  • Jak najít dočasné soubory v systému Linux ?
  • Jak vytvořit smyčku shellového skriptu v systému Linux ?

  Jaký je další název systémového zásobníku ?

  Oznamovací oblast se běžně označuje jako systémová lišta, což je podle společnosti Microsoft nesprávné, ačkoli se tento termín někdy používá v dokumentaci společnosti Microsoft, článcích, popisech softwaru a dokonce i v aplikacích společnosti Microsoft, jako je Bing Desktop.

  Naštěstí existuje způsob, jak panel nástrojů Rychlé spuštění vrátit zpět. Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte možnost Panely nástrojů a poté Nový panel nástrojů. Panel nástrojů Rychlé spuštění se nyní zobrazí, ale je třeba jej přesunout na správné místo na hlavním panelu.

  Je třeba spustit Správce úloh: stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Ctrl + Shift + Escape. Po otevření okna Správce úloh vyhledejte na kartě „Procesy“ položku „Průzkumník Windows“, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z rozevírací nabídky vyberte možnost „Ukončit úlohu“. Průzkumník Windows se restartuje. To by mělo problém alespoň dočasně vyřešit.