Jak povolit systém ReFS v systému Windows 10 ?

Jak povolit systém ReFS ?

Spustit „format e: /u /fs:refs /i:enable. Tento příkaz naformátuje jednotku „e“ pomocí systému ReFS 3.2. Název jednotky můžete zadat podle svých potřeb a podle toho, jakou jednotku chcete naformátovat v systému ReFS. Spusťte příkaz „format e: /u /fs:refsv1 /i:enable.

Je systém ReFS dostupný ve Windows 10 ?

Nový souborový systém ReFS společnosti Microsoft byl poprvé představen v systému Windows Server 2012. Je to v systému Windows 10, kde ji lze použít pouze jako součást funkce Prostory úložiště pro seskupování jednotek. Systém ReFS bude vylepšen v systému Windows Server 2016 a bude součástí systému Windows 10 Pro pro pracovní stanice.

Jak používat systém ReFS ve Windows 10 ?

Chcete-li vytvořit a naformátovat úložiště pomocí systému ReFS, postupujte takto:

  • Otevřený start.
  • Vyhledejte úložné prostory a klikněte na výsledek.
  • Klikněte na odkaz Vytvořit nový fond a úložný prostor.
  • Vyberte dva pevné disky, které chcete používat se systémem ReFS.
  • Klikněte na Vytvořit fond.
  • V nově vytvořeném úložném prostoru zadejte název nové jednotky.