Jak povolit skryté soubory v systému Windows 10 ?

Otevření průzkumníka souborů na hlavním panelu. Vyberte možnost Zobrazit > Možnosti > Změnit možnosti složek a vyhledávání. Vyberte kartu Zobrazení a v části Upřesnit nastavení vyberte možnost Zobrazit skryté soubory, složky a jednotky a OK.

Jak zobrazit skryté soubory ?

Otevřete správce souborů. Pak stiskněte klávesu Menu > Nastavení. Přejděte do části Upřesnit a povolte možnost Zobrazit skryté soubory: nyní byste měli mít snadný přístup ke všem souborům, které jste dříve v zařízení nastavili jako skryté.

Proč se nezobrazují mé skryté soubory ?

Klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Ovládací panely. Klikněte na Vzhled a přizpůsobení. Vyberte možnost Možnosti složky a potom kartu Zobrazení. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Zobrazit skryté soubory, složky a jednotky a klikněte na tlačítko Použít.

Jak zobrazit soubory v systému Windows ?

Windows 7

  • Vyberte tlačítko Start a potom Ovládací panely > Vzhled a přizpůsobení.
  • Vyberte možnost Možnosti složky a potom kartu Zobrazení.
  • V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Zobrazit skryté soubory, složky a jednotky a poté vyberte možnost OK.