Jak přistupovat k nástroji BIOS Setup Utility ?

Přístup k nástroji pro nastavení systému BIOS v systému Windows 10 ?

Jak získat přístup k systému Windows 10 BIOS

 • Otevřete „Nastavení. položku „Nastavení“ najdete v nabídce Start systému Windows v levém dolním rohu.
 • Vyberte možnost „Aktualizace a zabezpečení. ‚..
 • Na kartě „Obnovení“ vyberte možnost „Restartovat nyní“. ‚..
 • Vyberte možnost „Řešit problémy. ‚..
 • Klikněte na „Rozšířené možnosti.
 • Vyberte „Nastavení firmwaru UEFI. ‚

  11 нв. 2019 .

  Co je nástroj pro nastavení systému BIOS ?

  Nástroj pro nastavení systému BIOS poskytuje informace o systému a lze jej použít ke konfiguraci nastavení systému BIOS serveru. V paměti flash systému BIOS je uložen konfigurační nástroj. Nakonfigurovaná data jsou opatřena kontextovou nápovědou a jsou uložena v paměti CMOS RAM systému napájené z baterie.

  Jak otevřít nástroj pro nastavení systému BIOS v systému Windows 7 ?

  Jak otevřít systém BIOS v systému Windows 7

 • Vypněte počítač. Systém BIOS můžete otevřít pouze těsně předtím, než se při spuštění počítače zobrazí logo systému Microsoft Windows 7.
 • Zapněte počítač. Stisknutím kombinace kláves BIOS otevřete systém BIOS v počítači. Běžné klávesy pro otevření systému BIOS jsou F2, F12, Delete nebo Esc.