Jak převést soubor ZIP na normální soubor v systému Windows 10 ?

Po omezenou dobu po upgradu na systém Windows 10 se můžete vrátit k předchozí verzi systému Windows tak, že vyberete tlačítko Start, poté zvolíte Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení a poté vyberete možnost Start v části Vrátit se k předchozí verzi. Verze systému Windows 10.

Jak změnit soubor ZIP na normální soubor ?

Extrakce/dekomprese komprimovaných souborů

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na komprimovanou složku v počítači.
 • Zvolte „Extrahovat vše…“ (spustí se průvodce extrakcí).
 • Klikněte na [Další >].
 • Klikněte na tlačítko [Procházet…] a přejděte do umístění, kam chcete soubory uložit.
 • Klikněte na [Další >].
 • Klikněte na tlačítko [Dokončit].

  Jak změnit složku ZIP na normální složku ?

  Stiskněte a podržte tlačítko (nebo klikněte pravým tlačítkem myši) na soubor nebo složku, vyberte (nebo ukažte na) možnost Odeslat do a potom vyberte komprimovanou (zazipovanou) složku. Ve stejném umístění se vytvoří nová složka zip se stejným názvem.

  Dešifrování a přístup k souborům :

 • Uložení souboru do zařízení.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku. Zvolte 7-Zip a otevřete archiv.
 • Otevře se nové okno. Dvakrát klikněte na zašifrovanou složku a zadejte heslo.
 • Gratulujeme: nyní máte přístup k !

  Jak rozbalit soubor Zip v systému Windows ?

  Dekomprimace souborů

 • Otevřete průzkumníka souborů a vyhledejte komprimovanou složku.
 • Chcete-li rozbalit celou složku, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Rozbalit vše a postupujte podle pokynů.
 • Chcete-li rozbalit jednotlivý soubor nebo složku, otevřete ji dvojitým kliknutím na zazipovanou složku. Poté přetáhněte nebo zkopírujte položku z komprimované složky do nového umístění.

  Metoda 7: Spusťte nástroj pro kontrolu systémových souborů
  Poškozený systémový soubor může být důvodem, proč nelze rozbalit komprimovaný soubor. V takovém případě je třeba spustit nástroj pro kontrolu systémových souborů. Tento nástroj dokáže identifikovat a nahradit poškozené soubory. … Nechte nástroj pro kontrolu systémových souborů provést analýzu.

  Jak změnit soubor ZIP na soubor exe ?

  V Průzkumníku Windows,

 • vyberte jeden nebo více souborů, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Komprimovat do souboru“ .samorozbalovací exe „.
 • klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost „Komprimovat do souboru“ .samorozbalovací soubor exe“.
 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor 7z (archiv 7-Zip) a vyberte možnost „Převést na samorozbalovací soubor exe“ .samorozbalovací exe „.

  Jednou klikněte na soubor(y) a/nebo složku(y), které chcete rozbalit. Pokud chcete vybrat všechny soubory a složky (i když je v souboru pouze jedna), můžete je . zip, stiskněte Ctrl-A na klávesniciVšimněte si, že soubory jsou nyní vybrány.

  Jak vytisknu všechny soubory ZIP najednou? ?

  Pro 1 až 15 souborů stiskněte CTRL+A vybrat všechny. V případě 16 nebo více souborů vyberte 15 (klikněte na první, shift + klikněte na poslední). Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný soubor a klikněte na příkaz Tisk . V případě potřeby opakujte kroky 3 až 4.

  Jak opravit chybu komprimované složky ?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na archiv ZIP a vyberte možnost oprava nebo možnost Opravit archiv. Zadejte umístění pro uložení opraveného souboru ZIP, zaškrtněte políčko Zpracovat poškozený archiv jako ZIP a klikněte na tlačítko OK. Přejděte do složky, kam jste se rozhodli uložit opravený archiv, a vyhledejte opravený soubor ZIP (název opraveného souboru ZIP bude _rebuilt).

  Umí systém Windows 10 otevřít soubory zip chráněné heslem ?

  Rozbalení zaheslovaného souboru ZIP pomocí systému Windows 10
  Použití integrovaného nástroje pro kompresi a dekompresi souborů systému Windows, je možné otevřít Soubory ZIP chráněné heslem.

  Otevřete tuto složku v Průzkumníku Windows. Zvýrazněte soubor lec01-ecoxxx-YYq. soubor zip jedním kliknutím a pak zvolte „Soubor – Rozbalit vše ...  V rozevírací nabídce Průzkumníka Windows vyberte možnost „Jak komprimovat velké soubory“. Na výzvu zadejte heslo.

  Jak komprimovat velké soubory ?

  Komprimace celé složky usnadňuje organizaci, pokud není složka přetížena velkým množstvím dat. Jakmile je soubor nebo složka připravena ke kompresi, kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídku možností. Posouvejte se v nabídce dolů, dokud nenajdete dokument, který chcete převést dosáhnout možnosti „Komprimovat (zip)“ a klikněte na něj, abyste soubor nebo složku zkomprimovali.

  Podobné články

  • Otázka: Jak nainstaluji profil Icc do systému Windows 10? ?
  • Otázka: Jak pořídím snímek obrazovky systému Windows 7? ?
  • 4 užitečné nástroje pro snadný převod ISO systému Windows 10 na disk USB