Jak přejmenovat pracovní list v aplikaci Excel

 • Kliknutím na kartu listu, který má být přejmenován, z něj uděláte aktivní list.
 • Klikněte na Home karta stuhy.
 • Klikněte na Formát ve skupině „Buňky“ otevřít rozevírací nabídku.
 • Klikněte na Přejmenování listu zvýraznit kartu listu v dolní části obrazovky.
 • Zadejte nový název pracovního listu.
 • Stiskněte tlačítko Vstupte na na klávesnici, abyste dokončili přejmenování tabulky.

  Zobrazení všech karet listů v sešitě

  Pokud má sešit mnoho listů nebo pokud je vodorovný posuvník rozšířen, nemusí být všechny karty listů viditelné současně. Čím delší jsou názvy listů, tím delší jsou karty.

  K nápravě této situace :

 • Umístěte ukazatel myši na svislou plochu elipsy (tři svislé tečky) vedle vodorovného posuvníku.
 • Ukazatel myši se změní na dvouhlavou šipku, jak je znázorněno na obrázku výše.
 • Stiskněte a podržte tlačítko levé tlačítko myši a přetažením ukazatele doprava zvětšíte oblast zobrazení karet listu nebo doleva zvětšíte posuvník.

  Omezení názvu pracovního listu aplikace Excel

  Při přejmenování tabulky aplikace Excel existují určitá omezení:

  • Název nesmí být delší než 31 znaků
  • Název pracovního listu nelze ponechat prázdný
  • Následující znaky nemohou být v názvu: / ? : * [ ]

  Používání názvů pracovních listů ve vzorcích aplikace Excel

  Přejmenování listu nejen usnadňuje přehled o jednotlivých listech ve velkém sešitě, ale má také tu výhodu, že usnadňuje pochopení vzorců, které zahrnují více listů.

  Pokud vzorec obsahuje odkaz na buňku z jiného listu, musí být název listu uveden ve vzorci.

  Pokud jsou použity výchozí názvy pracovních listů – např List2, List3 – vzorec bude vypadat takto:

  =List3!C7+List4!C10

  Dejte pracovním listům popisný název – např Květnové výdaje a Výdaje za červen – může usnadnit rozluštění vzorce. Například :

  =Květnové výdaje'!C7+'Výdaje za červen'!C10