Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom v Ubuntu ?

Jak nahrávat schůzku se zoomem v systému Linux ?

Po připojení ke schůzce Zoom se podívejte na panel nástrojů v dolní části okna. Pokud panel nástrojů nevidíte, pohněte trochu kurzorem myši a měl by se objevit. Na něm klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit. Jakmile klepnete na tlačítko Nahrát, aplikace Zoom začne nahrávat schůzku.

Jak uložit schůzku se zoomem ?

Jak nahrávat schůzku v mobilní aplikaci Zoom

 • Otevřete aplikaci Zoom v zařízení iPhone nebo Android a připojte se ke schůzce. ..
 • V zobrazené nabídce vyberte možnost „Uložit do cloudu“ (iOS) nebo „Uložit“ (Android). ..
 • Schůzka se začne nahrávat a v pravém horním rohu se zobrazí ikona „Nahrávání…“.

  4 ар. 2021 .

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem pomocí zvuku ?

  Aktivace této možnosti :

 • Otevřete klienta Zoom a klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na kartu Registrace.
 • Povolit nahrávání samostatného zvukového souboru pro každého účastníka.
 • Nahrávání a ukládání schůzky do počítače.
 • Po skončení schůzky a zpracování záznamu otevřete složku se záznamem.
 • Ve složce otevřete zvukový záznam.

  Mohu nahrávat schůzku s přiblížením, pokud nejsem hostitel? ?

  Ve výchozím nastavení může místní nahrávání spustit pouze hostitel. Pokud si jiný účastník přeje nahrávat, musí mu hostitel během schůzky udělit povolení.

  Jak stáhnout záznam schůzky se zoomem ?

  V levém menu vyberte možnost Nahrávky. V seznamu nahrávek pod svým účtem vyberte nahrávku, kterou chcete stáhnout. Chcete-li stáhnout všechny nahrané soubory, vyberte tlačítko Stáhnout (# soubory).

  Mohu nahrávat v aplikaci Zoom ?

  Nahrávání ze zařízení se systémem Android

  Při pořádání schůzky v aplikaci Zoom ze zařízení se systémem Android stiskněte tlačítko Více. Záznam tisku. V horní části obrazovky se nyní zobrazí Registrace. Chcete-li nahrávání zastavit nebo pozastavit, stiskněte znovu tlačítko Více.

  Jak nahrávat schůzku s mobilním zoomem ?

  Jak nahrávat schůzky v aplikaci Zoom na chytrém telefonu

 • Otevřete aplikaci Zoom ve smartphonu.
 • Stisknutím tlačítka se připojíte k nové schůzce nebo ji zahájíte.
 • Nyní stiskněte nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Nyní je třeba kliknout na možnost „Uložit do cloudu“ nebo „Uložit“.
 • Nyní se zobrazí ikona nahrávání s možností pozastavit nebo zastavit nahrávání.

  28. dubna. 2020 .

  Když nahráváte schůzku s přiblížením, kde k ní dochází? ?

  Když nahrajete schůzku a zvolíte možnost Uložit do cloudu, video, zvuk a text chatu se uloží do cloudu Zoom. Soubory se záznamem lze stáhnout do počítače nebo streamovat z prohlížeče. Poznámka: nahrávání v cloudu můžete spustit také v systémech iOS a Android.

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem se zvukem a videem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom bez povolení v systému Android

 • Nejprve nainstalujte aplikaci Mobizen pro nahrávání obrazovky do zařízení se systémem Android.
 • Po instalaci otevřete aplikaci a přeskočte měsíční zkušební dobu.
 • Stiskněte kroužek a stiskněte tlačítko nahrávání.
 • Proveďte několik úprav a povolte všechny dialogy a spusťte.
 • Nyní otevřete aplikaci Zoom a připojte se ke schůzce, kterou chcete nahrávat.

  6 měsíců. 2020 .

  Jak nahrávat obrazovku se zvukem ?

  Dva alternativní způsoby snímání obrazovky se zvukemPodobné články

  • Spotřebovává Ubuntu méně energie než Windows ?
  • Kterou klávesu stisknete pro vstup do systému BIOS? ?
  • Jak provést downgrade systému iOS na iPhonu bez počítače ?
 • Conviviality.
 • Chcete-li nahrávat mikrofon, přejděte do Nastavení úloh > Zachycení > Záznam obrazovky > Možnosti záznamu obrazovky > Zdroj zvuku. ..
 • Chcete-li pořídit snímek obrazovky se zvukem, klikněte na políčko „Instalovat záznamník“ na levé straně obrazovky.

  10. dubna. 2019 .

  Můžeme nahrávat schůzku v aplikaci Zoom pomocí diktafonu obrazovky? ?

  Hostitel může udělit povolení k nahrávání tak, že v aplikaci Zoom přejde do nabídky „nastavení“, pak do „nahrávání“ a povolí „nahrávání z cloudu“ a „místní nahrávání“. Uživatelé PC mohou nahrávat schůzky kliknutím na tlačítko „nahrávat“ v dolní části obrazovky.

  Jak požádat o povolení nahrávat schůzku ?

  5 způsobů, jak získat souhlas s nahráváním

 • #1: Ve výchozím nastavení programu pro webové konference / sdílení obrazovky povolte nahrávání.
 • #2: Jmenujte účastníka setkání sboru.ai uvést slovo „Recorder“
 • # 3: Upozornění v pozvánce do kalendáře.
 • #4: Uveďte upozornění v zápatí prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • # 5: Informujte své publikum ústně.

  16 июл. 2020 .

 • Otevřete aplikaci Zoom v zařízení iPhone nebo Android a připojte se ke schůzce. ..
 • V zobrazené nabídce vyberte možnost „Record to Cloud“ (iOS) nebo „Record“ (Android). ..
 • Schůzka se začne nahrávat a v pravém horním rohu se zobrazí ikona „Nahrávání…“.

  4 ар. 2021 .

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem pomocí zvuku ?

  Povolení této možnosti :

 • Otevřete klienta Zoom a klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na kartu Záznam.
 • Povolit nahrávání samostatného zvukového souboru pro každého účastníka.
 • Nahrávání a ukládání schůzky do počítače.
 • Po skončení schůzky a zpracování záznamu otevřete složku se záznamem.
 • Ve složce otevřete zvukový záznam.

  Mohu nahrávat schůzku s přiblížením, pokud nejsem hostitel? ?

  Ve výchozím nastavení může místní nahrávání spustit pouze hostitel. Pokud chce jiný účastník nahrávat, musí mu to hostitel během schůzky povolit.

  Jak stáhnout záznam schůzky ze služby Zoom ?

  V levé nabídce vyberte možnost Nahrávky. V seznamu nahrávek pod svým účtem vyberte nahrávku, kterou chcete stáhnout. Chcete-li stáhnout všechny nahrané soubory, vyberte tlačítko Stáhnout (# souborů).

  Mohu nahrávat v aplikaci Zoom ?

  Nahrávání ze zařízení se systémem Android

  Při pořádání schůzky v aplikaci Zoom ze zařízení se systémem Android stiskněte tlačítko Více. Záznam tisku. V horní části obrazovky se nyní zobrazí aplikace Záznam. Chcete-li zastavit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko Více.

  Jak nahrávat schůzku s mobilním zoomem ?

  Jak nahrávat schůzky v aplikaci Zoom na chytrém telefonu

 • Otevřete aplikaci Zoom ve smartphonu.
 • Stisknutím tlačítka se připojíte k nové schůzce nebo ji zahájíte.
 • Nyní stiskněte nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Nyní je třeba kliknout na možnost „Uložit do cloudu“ nebo „Uložit“.
 • Nyní se zobrazí ikona nahrávání s možností pozastavit nebo zastavit nahrávání.

  28. dubna. 2020 .

  Když nahráváte schůzku s přiblížením, kde k ní dochází? ?

  Když nahrajete schůzku a zvolíte možnost Uložit do cloudu, video, zvuk a text chatu se uloží do cloudu Zoom. Záznamové soubory lze stáhnout do počítače nebo streamovat z prohlížeče. Poznámka: nahrávání v cloudu můžete spustit také v systémech iOS a Android.

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem se zvukem a videem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom bez povolení v systému Android

 • Nejprve si do zařízení se systémem Android nainstalujte aplikaci Mobizen pro nahrávání obrazovky.
 • Po instalaci otevřete aplikaci a přeskočte měsíční zkušební dobu.
 • Stiskněte kroužek a stiskněte tlačítko uložit.
 • Proveďte několik úprav a povolte všechny dialogy a spusťte.
 • Nyní otevřete aplikaci Zoom a připojte se ke schůzce, kterou chcete nahrávat.

  6 měsíců. 2020 .

  Jak nahrávat obrazovku se zvukem ?

  Dva alternativní způsoby zachycení obrazovky se zvukemPodobné položky

  • Spotřebovává Ubuntu méně energie než Windows ?
  • Kterou klávesu stisknete pro vstup do systému BIOS? ?
  • Jak provést downgrade systému iOS na iPhonu bez počítače ?
 • Uživatelsky přívětivé.
 • Chcete-li nahrávat mikrofon, přejděte do Nastavení úloh > Snímání > Záznam obrazovky > Možnosti nahrávání obrazovky > Zdroj zvuku. ..
 • Chcete-li získat snímek obrazovky se zvukem, klikněte na políčko „Instalovat rekordér“ na levé straně obrazovky.

  10. dubna. 2019 .

  Můžeme nahrávat schůzku v aplikaci Zoom pomocí diktafonu obrazovky? ?

  Hostitel může udělit povolení k nahrávání tak, že v aplikaci Zoom přejde do nabídky „nastavení“, pak do „nahrávání“ a povolí „nahrávání v cloudu“ a „místní nahrávání“. Uživatelé PC mohou schůzky ukládat kliknutím na tlačítko „uložit“ v dolní části obrazovky.

  Jak požádat o povolení nahrávat schůzku ?

  5 způsobů, jak získat souhlas s nahráváním

 • #1: Ve výchozím nastavení programu pro webové konference / sdílení obrazovky povolte nahrávání.
 • #2: Jmenujte účastníka setkání sboru.ai uvést slovo „Recorder“
 • # 3: Upozornění v pozvánce do kalendáře.
 • #4: Uveďte upozornění v zápatí prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • # 5: Informujte své publikum ústně.

  16 июл. 2020 .

  Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom v Ubuntu ?

  Jak nahrávat schůzku se zoomem v systému Linux ?

  Po připojení ke schůzce Zoom se podívejte na panel nástrojů v dolní části okna. Pokud panel nástrojů nevidíte, posuňte trochu kurzor myši a měl by se objevit. V tomto případě klikněte nebo stiskněte tlačítko Uložit. Jakmile stisknete tlačítko Nahrát, aplikace Zoom začne nahrávat schůzku.

  Jak nahrávat schůzku se zoomem ?

  Jak nahrávat schůzku v mobilní aplikaci Zoom

 • Otevřete aplikaci Zoom v zařízení iPhone nebo Android a připojte se ke schůzce. ..
 • V zobrazené nabídce vyberte možnost „Uložit do cloudu“ (iOS) nebo „Uložit“ (Android). ..
 • Schůzka se začne nahrávat a v pravém horním rohu se zobrazí ikona „Nahrávání…“.

  4 ар. 2021 .

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem pomocí zvuku ?

  Povolení této možnosti :

 • Otevřete klienta Zoom a klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na kartu Záznam.
 • Povolit nahrávání samostatného zvukového souboru pro každého účastníka.
 • Nahrávání a ukládání schůzky do počítače.
 • Po skončení schůzky a zpracování záznamu otevřete složku se záznamem.
 • Ve složce otevřete zvukový záznam.

  Mohu nahrávat schůzku s přiblížením, pokud nejsem hostitel? ?

  Ve výchozím nastavení může místní registraci spustit pouze hostitel. Pokud si jiný účastník přeje nahrávat, musí mu hostitel během schůzky udělit povolení.

  Jak stáhnout záznam schůzky se zoomem ?

  V levé nabídce vyberte možnost Nahrávky. V seznamu nahrávek pod svým účtem vyberte nahrávku, kterou chcete stáhnout. Chcete-li stáhnout všechny uložené soubory, vyberte tlačítko Stáhnout (# soubory).

  Mohu nahrávat v aplikaci Zoom ?

  Nahrávání ze zařízení se systémem Android

  Při pořádání schůzky v aplikaci Zoom ze zařízení se systémem Android stiskněte tlačítko Více. Záznam tisku. V horní části obrazovky se nyní zobrazí Registrace. Chcete-li nahrávání zastavit nebo pozastavit, stiskněte znovu tlačítko Více.

  Jak nahrávat schůzku se zoomem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzky v aplikaci Zoom na chytrém telefonu

 • Otevřete aplikaci Zoom ve smartphonu.
 • Stisknutím tlačítka se připojíte k nové schůzce nebo ji zahájíte.
 • Nyní stiskněte nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Nyní musíte kliknout na možnost „Uložit do cloudu“ nebo „Uložit“.
 • Nyní se zobrazí ikona nahrávání s možností pozastavit nebo zastavit nahrávání.

  28. dubna. 2020 .

  Když nahráváte schůzku s přiblížením, kde se to děje? ?

  Když nahrajete schůzku a zvolíte možnost Uložit do cloudu, video, zvuk a text chatu se uloží do cloudu Zoom. Soubory se záznamem lze stáhnout do počítače nebo streamovat z prohlížeče. Poznámka: nahrávání v cloudu můžete spustit také v systémech iOS a Android.

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem se zvukem a videem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom bez povolení v systému Android

 • Nejprve nainstalujte aplikaci Mobizen pro nahrávání obrazovky do zařízení se systémem Android.
 • Po instalaci otevřete aplikaci a přeskočte měsíční zkušební dobu.
 • Klepněte na kruh a klepněte na položku nahrávat.
 • Proveďte několik úprav a povolte všechny dialogy a začněte.
 • Nyní otevřete aplikaci Zoom a připojte se ke schůzce, kterou chcete nahrávat.

  6 měsíců. 2020 .

  Jak nahrávat obrazovku se zvukem ?

  Dva alternativní způsoby snímání obrazovky se zvukemPodobné články

  • Jak aktualizovat vše v Ubuntu ?
  • Může beta verze iOS 14 zničit váš telefon ?
  • Jak zkopírovat soubor pomocí SCP v systému Linux ?
 • Uživatelsky přívětivé stránky.
 • Chcete-li nahrávat mikrofon, přejděte do Nastavení úloh > Zachycení > Záznam obrazovky > Možnosti záznamu obrazovky > Zdroj zvuku. ..
 • Chcete-li získat snímek obrazovky se zvukem, klikněte na políčko „Instalovat rekordér“ na levé straně obrazovky.

  10. dubna. 2019 .

  Můžeme nahrávat schůzku v aplikaci Zoom pomocí diktafonu obrazovky? ?

  Hostitel může udělit povolení k nahrávání tak, že v aplikaci Zoom přejde do nabídky „nastavení“, pak do „nahrávání“ a povolí „nahrávání z cloudu“ a „místní nahrávání“. Uživatelé PC mohou nahrávat schůzky kliknutím na tlačítko „nahrávat“ v dolní části obrazovky.

  Jak požádat o povolení nahrávat schůzku ?

  5 způsobů, jak získat souhlas s nahráváním

 • #1: Ve výchozím nastavení programu pro webové konference / sdílení obrazovky povolte nahrávání.
 • #2: Jmenujte účastníka setkání sboru.ai uvést slovo „Recorder“
 • # 3: Upozornění v pozvánce do kalendáře.
 • #4: Upozornění v zápatí právního prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • # 5: Informujte své publikum ústně.

  16 июл. 2020 .

 • Otevřete aplikaci Zoom v zařízení iPhone nebo Android a připojte se ke schůzce. ..
 • V zobrazené nabídce vyberte možnost „Record to Cloud“ (iOS) nebo „Record“ (Android). ..
 • Schůzka se začne nahrávat a v pravém horním rohu se zobrazí ikona „Nahrávání…“.

  4 ар. 2021 .

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem pomocí zvuku ?

  Povolení této možnosti :

 • Otevřete klienta Zoom a klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na kartu Záznam.
 • Povolit nahrávání samostatného zvukového souboru pro každého účastníka.
 • Nahrávání a ukládání schůzky do počítače.
 • Po skončení schůzky a zpracování záznamu otevřete složku se záznamem.
 • Ve složce otevřete zvukový záznam.

  Mohu nahrávat schůzku s přiblížením, pokud nejsem hostitel? ?

  Ve výchozím nastavení může místní nahrávání spustit pouze hostitel. Pokud si jiný účastník přeje nahrávat, musí mu hostitel během schůzky udělit povolení.

  Jak stáhnout záznam schůzky se zoomem ?

  V levém menu vyberte možnost Nahrávky. V seznamu nahrávek pod svým účtem vyberte nahrávku, kterou chcete stáhnout. Chcete-li stáhnout všechny nahrané soubory, vyberte tlačítko Stáhnout (# soubory).

  Mohu nahrávat v aplikaci Zoom ?

  Nahrávání ze zařízení se systémem Android

  Při pořádání schůzky v aplikaci Zoom ze zařízení se systémem Android stiskněte tlačítko Více. Stiskněte tlačítko Uložit. V horní části obrazovky se nyní zobrazí aplikace Záznam. Chcete-li nahrávání zastavit nebo pozastavit, stiskněte znovu tlačítko Více.

  Jak nahrávat schůzku se zoomem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzky v aplikaci Zoom na chytrém telefonu

 • Otevřete aplikaci Zoom ve smartphonu.
 • Stisknutím tlačítka se připojíte k nové schůzce nebo ji zahájíte.
 • Nyní stiskněte nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Nyní je třeba kliknout na možnost „Uložit do cloudu“ nebo „Uložit“.
 • Nyní se zobrazí ikona nahrávání s možností pozastavit nebo zastavit nahrávání.

  28. dubna. 2020 .

  Když nahráváte schůzku s přiblížením, kde se to děje? ?

  Když nahrajete schůzku a zvolíte možnost Uložit do cloudu, video, zvuk a text chatu se uloží do cloudu Zoom. Soubory se záznamem lze stáhnout do počítače nebo streamovat z prohlížeče. Poznámka: nahrávání v cloudu můžete spustit také v systémech iOS a Android.

  Jak zaznamenat schůzku se zoomem se zvukem a videem v mobilu ?

  Jak nahrávat schůzku v aplikaci Zoom bez povolení v systému Android

 • Nejprve si do zařízení se systémem Android nainstalujte aplikaci Mobizen pro nahrávání obrazovky.
 • Po instalaci otevřete aplikaci a přeskočte měsíční zkušební dobu.
 • Stiskněte kroužek a stiskněte tlačítko nahrávání.
 • Proveďte několik úprav a povolte všechny dialogy a spusťte.
 • Nyní otevřete aplikaci Zoom a připojte se ke schůzce, kterou chcete nahrávat.

  6 měsíců. 2020 .

  Jak nahrávat obrazovku se zvukem ?

  Dva alternativní způsoby snímání obrazovky se zvukemPodobné články

  • Jak aktualizovat vše v Ubuntu ?
  • Může beta verze iOS 14 zničit váš telefon ?
  • Jak zkopírovat soubor pomocí SCP v systému Linux ?
 • Conviviality.
 • Chcete-li nahrávat mikrofon, přejděte do Nastavení úloh > Snímání > Záznam obrazovky > Možnosti nahrávání obrazovky > Zdroj zvuku. ..
 • Chcete-li získat snímek obrazovky se zvukem, klikněte na políčko „Instalovat záznamník“ na levé straně obrazovky.

  10. dubna. 2019 .

  Můžeme nahrávat schůzku v aplikaci Zoom pomocí diktafonu obrazovky? ?

  Hostitel může udělit povolení k nahrávání tak, že v aplikaci Zoom přejde do nabídky „nastavení“, pak do „nahrávání“ a povolí „nahrávání v cloudu“ a „místní nahrávání“. Uživatelé PC mohou nahrávat schůzky kliknutím na tlačítko „nahrávat“ v dolní části obrazovky.

  Jak požádat o povolení nahrávat schůzku ?

  5 způsobů, jak získat souhlas s nahráváním

 • #1: Ve výchozím nastavení programu pro webové konference / sdílení obrazovky povolte nahrávání.
 • #2: Pojmenování účastníka setkání sboru.ai uvést slovo „Recorder“
 • # 3: Upozornění v pozvánce do kalendáře.
 • #4: Upozornění v zápatí právního prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • # 5: Informujte své publikum ústně.

  16 июл. 2020 .