Jak kopírovat a vkládat v Debianu ?

Stisknutím klávesové zkratky Ctrl + C zkopírujete text. Stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Alt + T otevřete okno terminálu, pokud ještě není otevřeno. Klikněte pravým tlačítkem myši na výzvu a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“.

Jak vkládat v terminálu Debianu ?

Dalším způsobem, jak vložit text do terminálu, je použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+V. Jedná se v podstatě o alternativu ke klávesové zkratce Ctrl+V, kterou používáte v jiných aplikacích pro vkládání textu.

Jak kopírovat text v Debianu ?

Ctrl+Shift+C a Ctrl+Shift+V

Pokud myší označíte text v okně terminálu a stisknete klávesovou zkratku Ctrl+Shift+C, zkopírujete tento text do vyrovnávací paměti schránky.

Jak kopírovat a vkládat v terminálu ?

Ctrl + Shift + V

  • Ctrl + Shift + V.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši → Vložit.