13 Řešení chyby „Služby Google Play byly zastaveny“

Zvažte tento scénář: spokojeně používáte telefon se systémem Android, když se náhle objeví vyskakovací oznámení „Služby Google Play byly zastaveny“. Klepnutí na možnost „zavřít aplikaci“ příliš nepomáhá, protože problém se po chvíli objeví znovu. V tomto článku naleznete nejjednodušší a nejúčinnější opravy chyby, ke které dochází při pádu služeb Google Play.

Co jsou služby Google Play? ?

Služby Google Play fungují jako most mezi Obchodem Play a aplikacemi nainstalovanými v telefonu a na pozadí zpracovávají různé úlohy, jako jsou push oznámení, přístup k poloze, bezpečnostní služby atd.

Bez uživatelského rozhraní nebo ikony aplikace na domovské obrazovce nebo v zásuvce s aplikacemi běží služby Google Play na pozadí a pracují tiše, pokud tento základní systémový software něco nenaruší. Aplikace pro systém Android se do značné míry spoléhají na služby Play a jakékoli nedostatky v těchto systémových službách ovlivní běžný provoz telefonu.

Pojďme se naučit, jak tento problém vyřešit, a začněme tím nejjednodušším řešením.

1. Restartování telefonu

Kdyby ve světě technologií existoval kouzelný nápoj, tohle by restartovalo problémové zařízení. Tímto způsobem byste také měli zahájit proces řešení problémů. Restartujte telefon se systémem Android vypnutím a zapnutím nebo pomocí možnosti Restartovat.

Důvodem, proč to funguje, je to, že aplikace nebo služba může ve službách Google Play selhat. Pouhé zavření aplikace by příliš nepomohlo, protože by se mohlo jednat o aplikaci nebo službu běžící na pozadí. Restartováním telefonu vymažete z paměti všechny zablokované aplikace nebo chyby a možná zjistíte, že služby Google Play po restartu fungují správně.

2. Nastavení správného data a času

Společnost Google doporučuje nastavit v telefonu se systémem Android správné datum a čas, aby správně fungovaly různé služby, například služby Google Play a Obchod Play. Postupujte podle následujících kroků.

 • Přejděte do „Nastavení → Systém (obecná správa) → Datum a čas“ v telefonu.
 • Aktivujte přepínač vedle položek „Nastavit automaticky“ nebo „Použít síťový čas“ a „Použít síťové časové pásmo“.

  3. Zkontrolujte, zda máte dostatek úložného prostoru

  Tento problém se vyskytuje hlavně ve starších telefonech, které mají méně úložného prostoru. Telefon musí mít pro správnou funkci dostatek úložného prostoru. Nedostatečná kapacita úložiště způsobí problémy i službám Google Play, protože nebudou mít dostatečnou šířku pásma pro komunikaci s ostatními aplikacemi a provádění očekávaných úkolů. Proto zkontrolujte dostupné úložiště v nabídce „Nastavení → Úložiště“. Pokud je ho málo, podívejte se na tyto užitečné způsoby, jak zvětšit úložný prostor.

  Poté vymažte mezipaměť a data aplikací Služby Google Play, Obchod Play a Systémové webové zobrazení. Nebojte se, vaše osobní údaje nebudou odstraněny z žádné aplikace. Tato záplata bude užitečná i při řešení problémů s jinými aplikacemi.

 • Otevřete nastavení v telefonu se systémem Android.
 • Stiskněte „Aplikace“ a „Služby Google Play“ v části „Všechny aplikace“.
 • Vyberte možnost „Úložiště“ a stiskněte tlačítko „Vymazat mezipaměť“ a poté tlačítko „Vymazat data“ nebo „Vymazat úložiště“.
 • Restartujte telefon.

  Vymažte také mezipaměť a data z Obchodu Play a systémového webového zobrazení.

  5. Zakázání služeb Google Play

  Vymazání mezipaměti a dat by obvykle mělo vyřešit selhání služeb Play, ale pokud to nepomůže, zakažte na chvíli služby Play.

 • V Nastavení přejděte na „Aplikace → Služby Google Play“.
 • Stiskněte tlačítko „Zakázat“.
 • Potvrďte vyskakovací upozornění, které se zobrazí na obrazovce.
 • Restartujte telefon.
 • Vraťte se do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“.
 • Opětovná aktivace služeb Google Play.

  6. Odinstalování služeb Google Play

  Služby Google Play nelze z telefonu zcela odinstalovat. Můžete však odstranit jeho nejnovější aktualizace, které budou sloužit téměř ke stejnému účelu, a proto pomohou vyřešit problém s nefunkčností služeb Play.

  Za tímto účelem přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“. V horní části stiskněte ikonu tří teček a vyberte možnost „Odinstalovat aktualizace“.

  Pokud nemůžete odinstalovat služby Play, musíte nejprve zakázat aplikace správce zařízení. Postupujte podle pokynů níže:Podobné články

  • Jak zakázat štítky ikon v systému Android ?
  • Jak připojit hodinky Fitpro k telefonu se systémem Android ?
  • Lze tablet Wacom připojit k systému Android ?
 • Přejděte na „Nastavení → Zabezpečení → Najít mé zařízení“.
 • Chcete-li přepínač vypnout, vypněte jej.
 • Odinstalujte služby Play, jak je popsáno výše, a restartujte telefon.
 • Zkontrolujte, zda to vyřeší problém s padáním služeb Play. Pokud je vše v pořádku, znovu povolte funkci Najít mé zařízení.

  Když odinstalujete služby Play, odstraní se jejich poslední aktualizace, aniž by to mělo vliv na nainstalované aplikace, osobní data nebo nastavení telefonu. Aplikace je v telefonu stále načtena a spuštěna, ale jedná se o starší verzi.

  TipZkuste také znovu nainstalovat aplikaci System WebView.

  7. Ruční aktualizace služeb Google Play

  Za obecných okolností se služby Play automaticky aktualizují, když je aktivujete nebo odinstalujete jejich aktualizace, pokud máte funkční připojení k internetu. Ruční aktualizace služeb Play však může někdy pomoci vyřešit její problémy.

 • Za tímto účelem přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“.
 • Přejděte dolů a klepněte na možnost „Podrobnosti o aplikaci“. Budete přesměrováni na seznam služeb Play v Obchodě Play.
 • Stiskněte tlačítko „Aktualizovat“, pokud je k dispozici. Na tuto obrazovku se dostanete také kliknutím na tento odkaz.

  Soubor APK pro služby Google Play můžete také stáhnout a nainstalovat z APKMirror.com. Možná si budete chtít přečíst náš podrobný návod, jak nainstalovat služby Play prostřednictvím APK.

  8. Udělení požadovaných oprávnění

  Služby Google Play potřebují ke správnému fungování spoustu oprávnění pro sebe i ostatní aplikace Google. Proto postupujte podle těchto pokynů:

 • Přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play → Oprávnění“.
 • Zkontrolujte oblast v sekci Odmítnuto a ujistěte se, že tam nebylo nic vloženo.
 • Pokud něco najdete, autorizujte to.

  9. Aktualizace všech ostatních aplikací

  Pokud máte uprostřed bouře nefunkčních služeb Google Play přístup do Obchodu Play, zkuste nainstalovat všechny dostupné aktualizace aplikací, zejména Chrome a System WebView.

  10. Aktualizace softwaru telefonu

  Před vyzkoušením některého z níže uvedených řešení se ujistěte, že je v telefonu nainstalována nejnovější aktualizace softwaru. Přejděte do „Nastavení -> Aktualizace systému nebo Nastavení -> Aktualizace softwaru“ a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

  11. Zakázat Google Chrome

  Uživatelům systému Android, zejména těm, kteří mají telefon Samsung Galaxy, doporučujeme vypnout aplikaci Google Chrome, aby se vyřešilo selhání služeb Google Play. Než to však uděláte, povolte v prohlížeči Chrome synchronizaci a zálohujte svá data do účtu Google; jinak přijdete o své záložky, hesla a další informace.

  Chcete-li vypnout prohlížeč Chrome, přejděte do „Nastavení → Aplikace → Chrome“. Stiskněte tlačítko Zakázat, restartujte telefon a znovu jej povolte.

  12. Povolení Správce stahování

  Pokud je v zařízení zakázán Správce stahování, může to být také příčinou tohoto problému, protože se Služby Google Play nemusí aktualizovat, Obchod Play a další služby. Podpora Google také doporučuje vymazat mezipaměť a data, pokud máte problémy s Obchodem Play nebo Službami Play. Chcete-li to napravit, postupujte podle následujících pokynů:

 • Přejděte na „Nastavení → Aplikace“.
 • V části „Zobrazit všechny aplikace“ stiskněte ikonu tří teček nahoře a vyberte možnost „Zobrazit systémové aplikace“.
 • V telefonech Samsung Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 3+ klepněte na ikonu Řazení vedle položky Vaše aplikace a přepněte na možnost „Zobrazit systémové aplikace“.
 • Klepněte na Správce stahování a stiskněte tlačítko Povolit, které se zobrazí místo tlačítka Zakázat.

  13. Obnovení předvoleb aplikace

  Nakonec zkuste obnovit všechna nastavení telefonu bez vymazání dat pomocí obnovení továrního nastavení.

 • Otevřete „Nastavení → Systém (nebo Obecná správa) → Obnovit“.
 • Klepněte na „Obnovit předvolby aplikace“ nebo „Obnovit všechna nastavení“, podle toho, která možnost je k dispozici.

  Často kladené otázky

  1. Jaký je rozdíl mezi vymazáním mezipaměti a vymazáním dat? ?

  Vymazáním mezipaměti se odstraní dočasné soubory související s aplikací, například obrázky v mezipaměti, zatímco vymazáním dat se odstraní data aplikace. Při výběru druhé možnosti v aplikacích buďte opatrní, protože může dojít ke zničení vašich dat.

  Pokud například vymažete data ve službě WhatsApp, všechny vaše konverzace budou smazány, pokud nebyly zálohovány. Na druhou stranu odstranění dat pro Instagram neodstraní vaše příspěvky nebo konverzace, ale změní různá nastavení, jako jsou oznámení, oprávnění atd.

  2. Je bezpečné zakázat služby Google Play ?

  Nevadí, když služby Google Play zakážete jen na krátkou dobu. Z dlouhodobého hlediska to však bude mít negativní vliv na ostatní aplikace (zejména aplikace Google) a služby. Doporučujeme ji vypnout pouze za účelem odstranění problémů a poté ji opět zapnout.

  3. Jak problém vyřešit, pokud výše uvedená řešení nefungují ?

  Pokud žádné z navrhovaných řešení chybu služeb Google Play nevyřeší, je třeba provést obnovení továrního nastavení telefonu. Nejprve si však vytvořte zálohu dat, abyste je mohli později snadno obnovit. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné telefon resetovat a nastavit jej jako nové zařízení před opětovnou instalací aplikací. Jedná se však o „nukleární“ možnost, která by měla být zvažována pouze v případě, že vše ostatní selže.

  Pokud byl problém s vypínáním služeb Google Play vyřešen, přečtěte si, jak opravit vybíjení baterie ve službách Google Play v telefonu se systémem Android.

  Je tento článek užitečný ? Ano Ne

  Bez uživatelského rozhraní nebo ikony aplikace na domovské obrazovce nebo v zásuvce aplikací běží služby Google Play na pozadí a fungují tiše, pokud tento základní systémový software není něčím narušen. Aplikace pro systém Android se ve velké míře spoléhají na služby Play a jakákoli závada těchto systémových služeb ovlivní normální provoz telefonu.

  Pojďme se naučit, jak tento problém vyřešit, a začněme tím nejjednodušším řešením.

  1. Restartování telefonu

  Kdyby ve světě technologií existoval kouzelný lektvar, tohle by byl restart problémového zařízení. Tímto způsobem byste také měli zahájit proces řešení problémů. Restartujte telefon se systémem Android vypnutím a zapnutím nebo pomocí možnosti Restartovat.

  Důvodem, proč to funguje, je to, že aplikace nebo služba může být ve službách Google Play chybná. Prosté zavření aplikace by příliš nepomohlo, protože by se mohlo jednat o aplikaci nebo službu na pozadí. Restartováním telefonu vymažete z paměti všechny zablokované aplikace nebo chyby a možná zjistíte, že služby Google Play po restartu fungují správně.

  2. Nastavení správného data a času

  Společnost Google doporučuje nastavit v telefonu se systémem Android správné datum a čas, aby správně fungovaly různé služby, například služby Google Play a Obchod Play. Postupujte podle následujících kroků.

 • Přejděte do „Nastavení → Systém (obecná správa) → Datum a čas“ v telefonu.
 • Povolte přepínač vedle položek „Nastavit automaticky“ nebo „Použít síťový čas“ a „Použít síťové časové pásmo“.

  3. Zkontrolujte, zda máte dostatek úložného prostoru

  Tento problém se vyskytuje hlavně ve starších telefonech s menším úložným prostorem. Telefon by měl mít dostatek úložného prostoru pro bezproblémový provoz. Nedostatečná kapacita úložiště způsobí problémy i službám Google Play, protože nebudou mít dostatečnou šířku pásma pro komunikaci s ostatními aplikacemi a provádění očekávaných úkolů. Proto zkontrolujte dostupné úložiště v nabídce „Nastavení → Úložiště“. Pokud je ho málo, podívejte se na tyto užitečné způsoby, jak zvětšit úložný prostor.

  Poté odstraňte mezipaměť a data z aplikací Služby Google Play, Obchod Play a Systémové webové zobrazení. Nebojte se, vaše osobní údaje nebudou odstraněny z žádné aplikace. Tato oprava bude užitečná i při řešení problémů s jinými aplikacemi.

 • Otevřete nastavení v telefonu se systémem Android.
 • Klepněte na „Aplikace“ a „Služby Google Play“ v části „Všechny aplikace“.
 • Vyberte možnost „Úložiště“ a stiskněte tlačítko „Vymazat mezipaměť“ a poté tlačítko „Vymazat data“ nebo „Vymazat úložiště“.
 • Restartování telefonu.

  Vymažte také mezipaměť a data z Obchodu Play a systémového webového zobrazení.

  5. Zakázání služeb Google Play

  Vymazání mezipaměti a dat by obvykle mělo problém s padáním služeb Play vyřešit, ale pokud to nepomůže, zakažte na chvíli služby Play.

 • V Nastavení přejděte na „Aplikace → Služby Google Play“.
 • Stiskněte tlačítko „Deaktivovat“.
 • Potvrďte vyskakovací upozornění, které se zobrazí na obrazovce.
 • Restartujte telefon.
 • Vraťte se do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“.
 • Opětovné povolení služeb Google Play.

  6. Odinstalování služeb Google Play

  Služby Google Play nelze z telefonu zcela odinstalovat. Můžete však odstranit jeho nejnovější aktualizace, které budou mít téměř stejný účel, a proto pomohou vyřešit problém s nefunkčností služeb Play.

  Za tímto účelem přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“. V horní části klepněte na ikonu se třemi tečkami a vyberte možnost „Odinstalovat aktualizace“.

  Pokud nemůžete odinstalovat služby Play, musíte nejprve zakázat aplikace správce zařízení. Postupujte podle pokynů níže:Podobné články

  • Jak zakázat štítky ikon v systému Android ?
  • Jak připojit hodinky Fitpro k telefonu se systémem Android ?
  • Lze tablet Wacom připojit k systému Android ?
 • Přejděte na „Nastavení → Zabezpečení → Najít mé zařízení“.
 • Zrušením zaškrtnutí přepínače jej zakážete.
 • Odinstalujte služby Play, jak je popsáno výše, a restartujte telefon.
 • Zkontrolujte, zda to opraví problém s padáním služeb Play. Pokud je vše v pořádku, znovu povolte funkci Najít mé zařízení.

  Když odinstalujete služby Play, odstraní se jejich poslední aktualizace, aniž by to mělo vliv na nainstalované aplikace, osobní data nebo nastavení telefonu. Aplikace je v telefonu stále načtená a funkční, ale jedná se o starší verzi.

  Tip7: Zkuste také znovu nainstalovat aplikaci System WebView.

  7. Ruční aktualizace služeb Google Play

  Za obecných okolností se služby Play automaticky aktualizují, když je aktivujete nebo odinstalujete jejich aktualizace, pokud máte funkční připojení k internetu. Ruční aktualizace služeb Play však může někdy pomoci vyřešit její problémy.

 • Za tímto účelem přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play“.
 • Přejděte dolů a klepněte na možnost „Podrobnosti o aplikaci“. Budete přesměrováni na seznam služeb Play v Obchodě Play.
 • Stiskněte tlačítko „Aktualizovat“, pokud je k dispozici. Na tuto obrazovku se dostanete také kliknutím na tento odkaz.

  Můžete si také stáhnout a nainstalovat soubor Google Play Services APK z APKMirror.com. Možná si budete chtít přečíst náš podrobný návod, jak nainstalovat služby Play prostřednictvím APK.

  8. Udělení požadovaných oprávnění

  Služby Google Play potřebují ke správnému fungování spoustu oprávnění pro sebe i ostatní aplikace Google. Proto postupujte podle těchto pokynů:

 • Přejděte do „Nastavení → Aplikace → Služby Google Play → Oprávnění“.
 • Zkontrolujte oblast v sekci Odmítnuto a ujistěte se, že tam nebylo nic vloženo.
 • Pokud něco najdete, autorizujte to.

  9. Aktualizace všech ostatních aplikací

  Pokud máte uprostřed bouře nefunkčních služeb Google Play přístup do Obchodu Play, zkuste nainstalovat všechny dostupné aktualizace aplikací, zejména Chrome a System WebView.

  10. Aktualizace softwaru telefonu

  Před použitím níže uvedených řešení se ujistěte, že je v telefonu nainstalována nejnovější aktualizace softwaru. Přejděte do „Nastavení -> Aktualizace systému nebo Nastavení -> Aktualizace softwaru“ a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

  11. Zakázat Google Chrome

  Uživatelům systému Android, zejména těm s telefonem Samsung Galaxy, doporučujeme vypnout aplikaci Google Chrome, aby vyřešili problém s padáním služeb Google Play. Než tak ale učiníte, povolte v prohlížeči Chrome synchronizaci a zálohujte data z Chromu na účet Google; jinak přijdete o záložky, hesla a další informace.

  Chcete-li vypnout prohlížeč Chrome, přejděte do „Nastavení → Aplikace → Chrome“. Stiskněte tlačítko Zakázat, restartujte telefon a znovu jej zapněte.

  12. Povolení správce stahování

  Pokud je v zařízení zakázán Správce stahování, může to být také příčinou tohoto problému, protože služby Google Play nebudou moci aktualizovat sebe, Obchod Play a další služby. Podpora Google také doporučuje vymazat mezipaměť a data, pokud máte problémy s Obchodem Play nebo Službami Play. Chcete-li to napravit, postupujte podle následujících pokynů:

 • Přejděte na „Nastavení → Aplikace“.
 • V části „Zobrazit všechny aplikace“ klepněte na ikonu tří teček v horní části a vyberte možnost „Zobrazit systémové aplikace“.
 • V telefonech Samsung Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 3+ klepněte na ikonu Řazení vedle položky Vaše aplikace a přepněte na možnost „Zobrazit systémové aplikace“.
 • Klepněte na Správce stahování a stiskněte tlačítko Povolit, které se zobrazí místo tlačítka Zakázat.

  13. Obnovení předvoleb aplikace

  Nakonec zkuste obnovit všechna nastavení telefonu bez vymazání dat pomocí obnovení továrního nastavení.

 • Otevřete „Nastavení → Systém (nebo Obecná správa) → Obnovit“.
 • Stiskněte „Obnovit předvolby aplikace“ nebo „Obnovit všechna nastavení“, v závislosti na dostupné možnosti.

  Často kladené otázky

  1. Jaký je rozdíl mezi vymazáním mezipaměti a vymazáním dat? ?

  Vymazáním mezipaměti se odstraní dočasné soubory související s aplikací, například obrázky uložené v mezipaměti, zatímco odstraněním dat se odstraní data aplikace. Při výběru druhé možnosti v aplikacích buďte opatrní, protože může dojít ke zničení vašich dat.

  Pokud například vymažete data ve službě WhatsApp, všechny vaše konverzace budou smazány, pokud nebyly zálohovány. Na druhou stranu odstranění dat pro Instagram neodstraní vaše příspěvky nebo konverzace, ale změní různá nastavení, jako jsou oznámení, oprávnění atd.

  2. Je bezpečné zakázat služby Google Play ?

  Nevadí, když služby Google Play zakážete jen na krátkou dobu. Z dlouhodobého hlediska to však bude mít negativní vliv na ostatní aplikace (zejména aplikace Google) a služby. Doporučujeme jej vypnout jen kvůli odstranění problémů a poté jej znovu zapnout.

  3. Jak problém vyřešit, pokud výše uvedená řešení nefungují ?

  Pokud žádné z navrhovaných řešení chybu služeb Google Play nevyřeší, je třeba provést obnovení továrního nastavení telefonu. Nejprve si však vytvořte zálohu dat, abyste je mohli později snadno obnovit. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné telefon resetovat a nastavit jej jako nové zařízení před opětovnou instalací aplikací. Jedná se však o „nukleární“ možnost, která by měla být zvažována pouze v případě, že vše ostatní selže.

  Pokud byl problém s vypínáním služeb Google Play vyřešen, přečtěte si, jak opravit vybíjení baterie ve službách Google Play v telefonu se systémem Android.

  Je tento článek užitečný ? Ano Ne